Aanscherping acceptatiecriteria kredieten en hypotheken

De Nederlandsche Bank maakt bekend dat de acceptatiecriteria voor bedrijfskredieten en hypotheken zijn aangescherpt.

DNB heeft een enquête gehouden onder Nederlandse banken. Daaruit komt naar voren dat ze de acceptatiecriteria voor leningen aan ondernemingen en woninghypotheken hebben verscherpt.

Ze verwachten dat de komende maanden nog verder te doen. Er wordt geanticipeerd op de verwachte gevolgen van de coronacrisis op de economie.

De werkelijke cijfers geven tot nu toe een stabilisatie aan in de kredietverlening aan bedrijven in de maanden tot en met mei.

Voor woninghypotheken zet zich hiermee de versoepeling die de afgelopen drie jaar steeds werd gemeld niet meer voort.