Aansprakelijkheid assurantietussenpersoon voor onderverzekering?

Gerechtshof Amsterdam oordeelt of een assurantietussenpersoon aansprakelijk is voor onderverzekering als een verzekerde de BTW niet kan verrekenen.

Na een brand is een verzekerd pand herbouwd. De btw over de herbouwkosten was niet verzekerd. Een bedrijfsmatig gebruiker zou die ook hebben kunnen verrekenen.

Volgens het gerechtshof had de assurantietussenpersoon moeten onderkennen dat het pand in dit geval echter privé werd aangekocht, ook een woonbestemming had en volgens de hypotheekakte een woonhuis met bedrijfsruimte was. De BTW was daarom niet volledig verrekenbaar. De assurantietussenpersoon had moeten wijzen op het niet verzekerd zijn van een gedeelte van het BTW-bedrag en is daarom schadeplichtig.