Aansprakelijkheid bij falen cybersecurity

De minister van Economische Zaken en Klimaat publiceert een rapport over Aansprakelijkheid voor digitale onveiligheid in b2b relaties.

Het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat heeft een studie laten verrichten over wie aansprakelijk is voor cybersecurity. De onderzoekers constateren een aantal barrières voor verhaal van schade zoals de vaststelling van de geschonden norm, de schade, causaliteit en ten aanzien van de bewijslast. Ook zijn de kosten van verhaal waarschijnlijk hoog en gaan veroorzakende leveranciers geregeld failliet.

Geadviseerd wordt onder andere om te kijken naar de contractsvrijheid zodat niet standaard door grote software-aanbieders alle aansprakelijkheid wordt uitgesloten bijvoorbeeld. Gewezen wordt er ook op om alternatieven voor aansprakelijkstelling te onderzoeken en/of stimuleren zoals bijvoorbeeld een first party cyberverzekering of risicospreidingsovereenkomst.