Aansprakelijkheid Kartbaan in deelgeschilprocedure

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt of een deelgeschilprocedure geschikt is om te oordelen over een aansprakelijkheidsclaim tegen een kartbaan.

Na een ongeval op de kartbaan wordt de exploitant daarvan aansprakelijk gesteld op basis van risicoaansprakelijkheid voor een gebrekkige opstal en secundair op grond van onrechtmatige gevaarzetting.

Rechtbank Noord-Nederland oordeelt dat de exploitant zich in ieder geval niet kan verschuilen achter de algemene voorwaarden die de kartbaan hanteert. Niet duidelijk is of ze daadwerkelijk deel uitmaakten van de overeenkomst en of er ingestemd was met de toepasselijkheid daarvan. Dat ze bij de balie lagen is nog niet voldoende daarvoor. De rechtbank is ook van oordeel dat een deelgeschilprocedure hier niet geschikt is. Er zal volgens de rechtbank een oordeel gevormd moeten worden of de kartbaan al dan niet voldeed aan de daaraan redelijkerwijs te stellen eisen. De partijen verschillen te veel van mening over een aantal essentiële feiten hiervoor. Daarvoor is onderzoek door een deskundige nodig volgens de rechtbank. De schadelijdende partij vond dat een relatief onervaren recreatieve bezoeker aan een kartbaan, die niet roekeloos rijdt, niet ernstig gewond zou moeten raken als hij de controle over het stuur enigszins verliest.

De rechtbank vindt dat er inderdaad hoge eisen moeten worden gesteld aan de maatregelen voor de veiligheid, maar dat dit alleen nog niet tot aansprakelijkheid van de exploitant kan leiden. Daarmee houdt de rechtbank vast aan de ongeschiktheid van de deelgeschilprocedure, omdat er meer onderzoek nodig is.

Tsja, de deelgeschilprocedure was bedoeld ter versnelling van de behandeling van een letselschadeclaim. Hier werkt het averechts en loopt het slachtoffer juist tegen formaliteiten aan. Het argument dat er meer onderzoek nodig is, lijkt ook meer te passen bij de ongeschiktheid van een kort geding procedure dan van een deelgeschilprocedure.