Aansprakelijkheid na letsel bij voetbalwedstrijd?

Rechtbank Noord-Holland oordeelt dat een sliding niet en een vliegende tackle wel tot onrechtmatigheid kan leiden.

Tijdens een voetbalwedstrijd loopt iemand een dubbele beenbreuk op. De dader heeft een rode kaart gekregen vanwege invliegen met gestrekt been. De dader wordt voor vijf maanden geschorst.

Het slachtoffer vordert voor recht dat dader aansprakelijk is voor het ernstige en blijvende letsel aan diens onderbeen en voet. De gemaakte grove overtreding zou buiten het normale risico van een voetbalwedstrijd vallen.

De dader betwist dit en stelt dat sprake is van een te late normale sliding. Er zou van een ‘vliegende tackle’ geen sprake zijn.

De rechtbank wijst op de hoofdregel dat binnen de sport- en spelsituatie een andere beoordeling geldt voor wat als onrechtmatig moet worden gezien. Het slachtoffer hinkt op twee gedachten over de spelovertreding tussen een abnormaal gevaarlijke sliding en anderzijds een vliegende tackle terwijl dat twee verschillende zaken zijn. Een sliding, ook rond het middenveld, is niet onrechtmatig ondanks dat de sliding achteraf te laat was en letsel veroorzaakte. Als wel sprake zou zijn geweest van een vliegende tackle zonder contact met de grond dan kan wel van onrechtmatigheid sprake zijn. Er zijn hier steunverklaringen voor in het dossier, maar ook andersluidende verklaringen. Het aanbod voor nader bewijs door het slachtoffer wordt door de rechtbank omgezet in een bewijsopdracht. Als het lukt om te bewijzen dat sprake is van een vliegende tackle dan is ook onrechtmatigheid gegeven.