Aansprakelijkheid taxateur woning

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt dat bij hypotheekverkrijging betrokken taxateur niet aansprakelijk is voor later gebleken ontbreken woonbestemming op pand.

Zonder inschakeling van een makelaar wordt een woning in het buitengebied gekocht. Voor de hypotheekverkrijging is een taxateur ingeschakeld. Jaren later bij een geplande doorverkoop blijkt dat de bestemming van het pand niet ‘wonen’ is, maar ‘agrarische bedrijfswoning’. De taxateur wordt aansprakelijk gesteld daarop.

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt echter, dat niet blijkt van een lagere waarde nu sprake is van jarenlang feitelijk gebruik als woning en de gemeente het beleid heeft om deze situaties te legaliseren. Er blijkt dus niet van een onjuiste taxatie.

Zonder makelaar te hoeven worden, kunnen adviseurs bij het financieringsproces ook in dit soort conflictsituaties betrokken worden.

De uitspraak leert in ieder geval dat niet iedere vermeende fout ook direct tot schade of aansprakelijkheid hoeft te leiden.