Aansprakelijkheid tussenpersoon voor verlopen taxatierapport?

Gerechtshof Amsterdam oordeelt over de aansprakelijkheid van een tussenpersoon voor een verlopen taxatierapport wat gezorgd zou hebben voor een lagere schadeuitkering.

Een verzekerde exploiteert een demontabel bedrijfspand in gebruik als paviljoen. Er is een bedrijfspolis voor schade aan gebouwen en inventaris gesloten. Het verzekerde bedrag is gebaseerd op een taxatie. Het polisblad vermeldt dat die taxatie geldig is tot medio 2011.

Door ziekte van een bestuurder van het verzekerde bedrijf is de exploitatie van het paviljoen geëindigd en is het paviljoen gemonteerd en opgeslagen in een trailer. Dit wordt ook zo afgestemd moet verzekeraar. De trailer wordt gestolen.

De verzekeraar keert op basis van de polisvoorwaarden een schade uit gebaseerd op de taxatie van een derde expert nadat de experts van verzekeraar en verzekerde het niet eens waren geworden.

De verzekerde vordert van de tussenpersoon dat ze de schade-uitkering aanvult tot de hogere bedragen zoals die op de polis stonden vermeldt. Tussenpersoon wordt verweten niet geadviseerd te hebben om een nieuwe voortaxatie te doen nadat de eerdere taxatie was verlopen.

Het gerechtshof vindt dat van een tussenpersoon inderdaad verwacht mag worden dat er voldoende vaak en indringend voor het vervallen van een taxatie gewaarschuwd wordt. Hoe frequent en indringend is afhankelijk van de omstandigheden van het geval.

Door tussenpersoon is tweemaal tijdens besprekingen gewezen op het verlopen van de voortaxatie en gewezen op de gevolgen, dat is voldoende. Bovendien zou als wel een nieuwe voortaxatie zou zijn uitgevoerd de schade door de verzekeraar worden uitgekeerd op basis van de verkoopwaarde, omdat niet tot herbouw zou worden overgegaan. De voortaxatie vervalt dan sowieso en daarmee heeft het ontbreken van een actuele voortaxatie niet tot schade geleid.