Aansprakelijkheid veilinghuis na diefstal daar gestalde auto

Rechtbank Amsterdam oordeelt over de aansprakelijkheid na een diefstal van een bij een veilinghuis gestalde auto. 

Een onderneming handelt in klasieke en historische auto's. Dat gebeurt vanuit een eigen bedrijfshal en via beurzen en veilingen. Auto's die via een veilinghuis geveild worden, worden geparkeerd in de bedrijfsloods van het veilinghuis waar de veiling ook gaat plaats vinden. De auto kan als er geen verkoop plaats vindt drie weken kostenloos gestald staan, daarna wordt een beperkt bedrag per dag in rekening gebracht.

Een niet geveilde auto heeft zonder bewaarloon een periode gestald gestaan. Er vindt een inbraak plaats en de auto wordt gestolen. De autoverzekeraar biedt geen dekking. De auto-eigenaar stelt het veilinghuis aansprakelijk. De vraag is of het veilinghuis als bewaarnemer aan diens zorgplicht heeft voldaan.

Rechtbank Amsterdam vindt dat geen sprake was van een resultaatverbintenis van het veilinghuis, wel een zorgplicht.  Volgens het veilinghuis is in de opdrachtbevestiging en algemene voorwaarden expliciet aangegeven dat de onder bewaring gegeven goederen niet door het veilinghuis verzekerd zijn. Ook zou de autoeigenaar zelf hebben aangegeven dat de auto verzekerd was. Bovendien zou de beveiliging van de loods voldoende zijn voor wat verwacht kon worden mede nu geen of maar weinig bewaarloon gerekend werd. De rechtbank neemt inderdaad aan dat er geen verdienmodel is voor bewaarloon. De auto-eigenaar heeft wel betere volgens hem vereiste beveiligingsmaatregelen aangegeven, maar daar de kosten niet bij vermeld.  De rechtbank neemt geen verzekeringsplicht van de bewaarnemer aan.  Al met al hoeft het veilinghuis de schade van de diefstal daarom niet te vergoeden.