Aansprakelijkheid verkoopmakelaar voor meetfouten

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt in hoger beroep over een aansprakelijkstelling van een verkeerd metende verkoopmakelaar.

Een partij stelt de verkoopmakelaar aansprakelijk na de koop van een appartementsrecht. De verkopende makelaar heeft kennelijk meetfouten gemaakt en de NVM-meetinstructie niet toegepast. Gevorderd wordt een schade van het aantal ontbrekende vierkante meters ten opzichte van de vermelde vierkante meters in de FUNDA-verkoopbrochure.

Het gerechtshof vindt echter dat de schade niet wordt aangetoond en dat dit geen goede rekenmethodiek is. Uitgaande van de fout van de makelaar moet er een vergelijk gemaakt worden tussen de situatie waarin de koper zich nu bevindt ten opzichte van de situatie waarin de koper zich zou bevinden als de fout niet was gemaakt. Gesteld wordt dat het appartement dan helemaal niet gekocht zou hebben, maar ze claimt wel de schade ook na afwijzing daarvan door de kantonrechter, in eerste aanleg nog steeds door aftrek van de gemiste vierkante meterprijs.

De schade moet worden begroot op de wijze die het meest met de aard ervan in overeenstemming is. De omvang wordt geschat als die omvang niet nauwkeurig kan worden vastgesteld. De aansprakelijk stellende partij maakt niet aannemelijk dat de woning niet was gekocht en ook niet dat er een woning voor een andere prijs was gekocht. Er zijn geen alternatieve scenario’s aangedragen. Het gerechtshof kan dan ook de schade niet vaststellen en wijst de claim daarom af.

Tsja, het blijft wat onbevredigend dat de meetfouten zo ongestraft blijven. Het lijkt er ook op dat het gerechtshof zich wat ergert aan de halsstarrige houding van de koper, maar dat is niet gepast als ze zelf geen goede oplossing weet te bedenken. Verder blijft dan alleen het tuchtrecht over, waar de verkopende makelaar zich overigens al voor had moeten verantwoorden.