Aansprakelijkheid voor dieren

Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden oordeelt over letsel toegebracht door een paard.

Een bezitter van een paard wordt aangesproken voor schade die het paard zou hebben veroorzaakt. Het slachtoffer zou letsel hebben opgelopen bij het uit de stal halen van het dier en spreekt de bezitter aan op grond van de risicoaansprakelijkheid. De bezitter wijst erop dat het slachtoffer zelf heeft aangeboden het paard te verzorgen en dat niet bewezen is dat het paard met de hoef op het de hand van het slachtoffer is gaan staan.

Het gerechtshof houdt geen rekening met de bewijsnood vanwege het alleen zijn geweest bij het dier en dus ontbreken van getuigen, maar het slachtoffer slaagt toch in het bewijs dat het letsel veroorzaakt is door de eigen energie van het dier. De getuigenverklaring van het slachtoffer heeft beperkte bewijskracht, maar ze heeft direct na het ongeval haar echtgenote en andere getuigen ter plaatse en in het ziekenhuis een consistent verhaal wat aansluit bij de verwondingen.

Een beroep op eigen schuld wordt verworpen.