Aansprakelijkheid voor slecht wegdek door boomwortels

Gerechtshof ’s-Hertogenbosch oordeelt of een Gemeente aansprakelijk is na een ongeval van een bromfietser op een door boomwortelgroei oneffen fietspad.

Een bromfietser rijdt over een met asfaltbeton verhard fietspad. Op enig moment komt hij in botsing met een voor hem aan de linkerzijde van het fietspad staande boom met ernstig letsel tot gevolg. In het wegdek van het fietspad waren binnen een meter voor de plaats van het ongeval overdwars drie oneffenheden door boomwortel opgroei. Er gold een maximumsnelheid van 30 kilometer per uur.

Het slachtoffer stelt de gemeente als wegbeheerder risicoaansprakelijk als bezitter van de opstal.

Volgens Gerechtshof ’s-Hertogenbosch moet het slachtoffer bewijzen dat de weg gebrekkig was en bovendien dat het ongeval door het gebrek is veroorzaakt.

Het slachtoffer overlegt daarvoor twee schriftelijke getuigenverklaringen. Ook overlegt hij foto’s van het wegdek en een verklaring van een verkeersdeskundige. De gemeente wijst op een inspectie door een gecertificeerd onafhankelijk bedrijf waaruit volgt dat het gaat om matige oneffenheden van maximaal 1,5 cm dan wel oneffenheden die te ver van de plaats van het ongeval waren of er na de eerste oneffenheid voldoende tijd was om vaart te minderen.

Het gerechtshof vindt dat het slachtoffer er niet in slaagt om aan te tonen dat de weg gebrekkig was en het ongeval daardoor veroorzaakt zou zijn. Het lijken niet uitzonderlijke oneffenheden in het fietspad te zijn geweest en de verkeersdeskundige is niet stellig genoeg in diens oordeel wat het ongeluk zal hebben veroorzaakt.

Het gerechtshof vernietigt daarom het vonnis in eerste aanleg en het slachtoffer moet de na dat vonnis verkregen schadevergoeding terugbetalen.