Aanvang vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw direct na beëindigen dienstbetrekking

image_pdf

In navolging op haar Vraag & Antwoord 15-004 heeft het Centraal Aanspreekpunt in V&A 15-005 aangegeven dat vrijwillige voortzetting van de pensioenopbouw na ontslag  direct aan te sluiten op het beëindigen van de dienstbetrekking

Het volledige antwoord luidt. De periode van vrijwillige voortzetting van artikel 10a, eerste lid, onderdeel c, UBLB moet direct aansluiten op het beëindigen van de dienstbetrekking. De mogelijkheid van vrijwillige voortzetting kan niet pas op een later moment gebruikt worden. Bij het introduceren per 1 januari 2001 van de fiscale faciliteit voor vrijwillige voortzetting van een pensioenregeling na ontslag (Besluit van 20 december 2000 tot aanpassing van enige uitvoeringsbesluiten, Stb. 2000, 640) is in de toelichting op de wijziging van artikel 10a UBLB aangegeven dat de regeling beoogt om ex-werknemers alleen gedurende een periode van ten hoogste drie jaar direct volgend op de beëindiging van de dienstbetrekking in de gelegenheid te stellen om de deelname aan de pensioenregeling voort te zetten. Bovendien ligt in het gebruik van de term “voortzetting” al begrepen dat feitelijke aanwending van de mogelijkheid direct moet aansluiten op het beëindigde dienstverband.

Commentaar

Hoewel de formele uitleg ook weer logisch is, was het beter geweest als er bijvoorbeeld een periode van 6 maanden – gelijk bij waardeoverdracht – tussen mocht zitten. De hectiek na ontslag kan immers zodanig zijn dat een korte periode respijt gewenst is. Aan de andere kant ziet voortzetting ook vaak op het partnerpensioen, die keus zal toch juist direct gemaakt moeten en kunnen worden.

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel