Achterstand zorgverzekeringspremie

Rechtbank Rotterdam oordeelt over een vordering van een zorgverzekeraar na een betalingsachterstand van de zorgverzekeringspremie.

Een zorgverzekerde heeft een betalingsachterstand. Er is een basisverzekering en een aanvullende verzekering. Er komt een betalingsregeling tot stand waarin de achterstand via maandelijkse betalingen ingehaald wordt. In de bevestiging van de betalingsregeling wordt aangegeven dat de betalingsregeling stopt als die niet wordt nagekomen en de betalingsregeling dan vervalt. De verzekerde komt de betalingsregeling een termijn niet volledig na en haalt die na een dagvaarding wel alsnog in.

De verzekerde vindt het misbruik van bevoegdheid om zo snel tot dagvaarding over te gaan. De kantonrechter vindt echter dat dit belang er wel is nu de betalingsregeling zonder verder contact of uitleg door verzekerde niet is nagekomen. De zorgverzekeraar mag de achterstand direct volledig opeisen verhoogd met de incasso- en dagvaardingskosten.