Actualisering besluit Fiscaal Bestuursrecht

Vandaag is het ‘Besluit Fiscaal Bestuursrecht’ van 15 februari 2016, nr. BLKB2016/19, opnieuw uitgebracht. In het besluit is het beleid dat ziet op het fiscale bestuursrecht neergelegd. Ook wordt aandacht besteed aan enkele civielrechtelijke aspecten.

Dit besluit bevat enkele goedkeuringen met toepassing van de zogenoemde hardheidsclausule (zie artikel 63 AWR).

Naast actualisering van teksten en verwijzingen en redactionele wijzigingen, bevat het geactualiseerde besluit van 9 mei 2017, nr. 2017-1209, een aantal toevoegingen en aanpassingen ten opzichte van het besluit van 15 februari 2016, nr. BLKB2016/19.

In paragraaf 23 van het besluit is het beleid inzake ambtshalve verminderen of teruggeven opgenomen. Dit beleid kan van pas komen bij voorkomende situaties inzake levensverzekeringen.

Erik van Toledo
Over Erik

Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep [...]

Bekijk profiel