Advies lange rentevastperiode is niet in strijd met zorgplicht

Het Kifid heeft op 3 september 2019 uitspraak gedaan of het adviseren van een lange rentevastperiode in strijd is met de zorgplicht.

Belanghebbende heeft voor de financiering van een woning hypothecaire geldleningen afgesloten bij een bank. Na advies heeft hij de rente vastgezet voor een periode van 20 respectievelijk 30 jaar.

 

Belanghebbende verwijt de bank te hebben gehandeld in strijd met de zorgplicht door hem te adviseren om aflossingsvrije geldleningen met een lange rentevastperiode van 20 respectievelijk 30 jaar af te sluiten. De actuele marktrente ligt nu aanzienlijk lager en als belanghebbende daarvan gebruik wil maken, moet hij een aanzienlijke vergoeding betalen. Belanghebbende vordert van de bank daarom een schadebedrag van € 25.000 te vermeerderen met wettelijke rente.

 

Het Kifid is van oordeel dat zonder nadere toelichting van belanghebbende niet valt in te zien dat de tussen partijen overeengekomen rentevastperiode niet passend was bij de toenmalige financiële situatie van belanghebbende.


Het Kifid voegt daaraan toe dat belanghebbende juist veel voordeel van zijn lange rentevastperiode zou hebben gehad indien de marktrente de afgelopen jaren zou zijn gestegen. Dat dit niet is gebeurd, is de bank niet aan te rekenen. Dit risico is inherent verbonden aan het kiezen van een lange rentevastperiode.


Het Kifid wijst de vordering van belanghebbende dan ook af.