Adviseur aansprakelijk voor afgegeven garantie

Een ziekenhuisdirecteur heeft zijn bij Aegon verzekerde pensioen uitgesteld. Zijn adviseur brengt hem op de hoogte van zijn nieuwe te bereiken pensioen. Hierbij wordt bevestigd dat het een gegarandeerd kapitaal en een gegarandeerde pensioenuitkering betreft.

 

Uit het UPO dat de directeur heeft ontvangen blijkt dat de te verwachten pensioenuitkering veel lager zal zijn en vordert dat de afgegeven garantie moet worden nagekomen.

In eerste instantie wordt de vordering door de rechter afgewezen, omdat de adviseur niet de aangewezen partij is om pensioenbedragen uit te keren.   Het Hof ziet dat ...