Adviseur aansprakelijk voor afgegeven garantie

Een ziekenhuisdirecteur heeft zijn bij Aegon verzekerde pensioen uitgesteld. Zijn adviseur brengt hem op de hoogte van zijn nieuwe te bereiken pensioen. Hierbij wordt bevestigd dat het een gegarandeerd kapitaal en een gegarandeerde pensioenuitkering betreft.

 

Uit het UPO dat de directeur heeft ontvangen blijkt dat de te verwachten pensioenuitkering veel lager zal zijn en vordert dat de afgegeven garantie moet worden nagekomen.

In eerste instantie wordt de vordering door de rechter afgewezen, omdat de adviseur niet de aangewezen partij is om pensioenbedragen uit te keren.

 

Het Hof ziet dat echter anders. 

Er is gebleken dat Aegon geen garanties heeft verstrekt, maar dat de adviseur zijn cliënt

dienaangaande verkeerd voorgelicht. De ziekenhuisdirecteur had op grond van de aan hem verstrekte informatie mogen concluderen dat sprake was van gegarandeerde bedragen.

 

Nu dit niet zo blijkt te zijn kan worden geconcludeerd dat de adviseur niet heeft gehandeld zoals van een redelijk bekwaam en redelijk handelend adviseur op het gebied van pensioenverzekeringen mocht worden verwacht. De adviseur is te kort geschoten in de nakoming van zijn contractuele verplichtingen ten op zicht van zijn cliënt. Voor de daardoor bij cliënt ontstane schade is hij aansprakelijk.

 

Hoe hoog die schade is en of überhaupt sprake is van schade moet nog worden vastgesteld.

 

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel