Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 14 februari 2019 een Vraag & Antwoord (07-001) gepubliceerd over de manier waarop rechten op nog op te bouwen ouderdomspensioen zonder fiscale gevolgen afgefinancierd kunnen worden bij de ingangsdatum van het prepensioen.

Op grond van artikel 10a Uitvoeringsbesluit Loonbelasting behoort de prepensioenperiode tot de diensttijd waarover pensioenopbouw mogelijk is. Anderzijds wordt verondersteld dat de werknemer op de ingangsdatum van het prepensioen ontslag neemt. Is dat het geval, dan mogen pensioenverzekeraars de opbouw van het ouderdomspensioen over de periode tussen de ingangsdatum van het prepensioen en de ingangsdatum van het ouderdomspensioen in één keer affinancieren. De werkgever stort in dat geval een koopsom voor de pensioenopbouw over die prepensioenperiode bij de pensioenverzekeraar. Hierdoor wordt de pensioenregeling niet onzuiver.

 

Echter, de pensioenregeling wordt wel onzuiver als:

  • de pensioenverzekeraar de opbouw van het ouderdomspensioen over de prepensioenperiode al  tijdens de actieve periode van de werknemer financiert en
  • de werknemer die gefinancierde hogere rechten bij ontslag meekrijgt als ontslagrechten.

In dat geval is namelijk sprake van voorfinanciering. De werknemer bouwt meer pensioenrechten op dan correspondeert met zijn diensttijd of met het voor hem geldende maximale opbouwpercentage.

 

Dit standpunt was eerder opgenomen in het ingetrokken besluit van 31 maart 2000.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel