Afkoopgrens kleine pensioenen gepubliceerd in Staatscourant

Dit bericht betreft een attendering op een publicatie in de Staatscourant.
Kleine pensioenaanspraken kunnen op grond van de artikelen 66, eerste en tweede lid, van de Pensioenwet en 78, eerste en tweede lid, van de Wet verplichte beroepspensioenregeling, door de