AFM: Aanpakken pensioentekort voor veel Nederlanders nog (steeds) te ingewikkeld

image_pdf

Er zijn diverse groepen met extra risico op een pensioentekort: gescheiden mensen, zzp’ers, eigenaren van woningen die onder water staan en mensen uit de leeftijdscategorie 35-40 jaar. Maar ook arbeidsongeschikten en mensen met (veel) tijdelijke arbeidscontracten lopen risico.

Het ontbreekt veel mensen nog steeds aan goed inzicht in hun specifieke situatie, nu en in de toekomst. Ondanks de nieuwe Wet Pensioencommunicatie, die mogelijkheden voor verdere verbetering biedt, door meer op maat te communiceren naar specifieke doelgroepen, komt het niet tot een adequaat totaaloverzicht en begrip van het besteedbare inkomen bij pensionering. Uitstelgedrag of onderschatting van het probleem, maken vervolgens dat mensen niet of onvoldoende in actie komen.

Alleen informeren is niet voor iedereen een oplossing. Het wegnemen van barrières om in actie te komen en gerichte ondersteuning, via gepersonaliseerde digitale hulpmiddelen, zou een welkome aanvulling zijn.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel