AFM: FSC onderschrijft relevantie klimaatrisico’s en pleit voor tijdige voorbereiding op nieuwe rentebenchmarks

In de vergadering van 15 mei 2019 heeft het Financieel Stabiliteitscomité (FSC) gesproken over klimaatrisico’s voor de financiële sector en heeft het FSC stilgestaan bij de herziening van rentebenchmarks en de actuele risico’s voor de financiële stabiliteit.

Het FSC onderschrijft de relevantie van klimaatrisico’s voor de financiële sector. Klimaatgerelateerde risico’s spelen bijvoorbeeld in toenemende mate een rol in het toezicht op de financiële sector.

Door de beschikbaarheid van data te verbeteren en te investeren in kennis en onderzoek kan het begrip van klimaatgerelateerde financiële risico’s en de mitigatie daarvan verder worden verbeterd. Bovendien verkleint voorspelbaar klimaatbeleid het risico op abrupte maatregelen in de toekomst en stelt dit de financiële sector in staat om dit beleid mee te nemen in krediet- en investeringsbeslissingen.

 

De meest gebruikte rentebenchmarks in de eurozone, EONIA en EURIBOR, mogen na 2022 niet meer worden gebruikt. Momenteel worden deze benchmarks gebruikt in een groot aantal financiële contracten, zoals rentederivaten, leningen en securitisaties, en in waarderings- en risicomodellen van financiële instellingen. De herziening van de rentebenchmarks vormt daarom in de komende jaren een grote uitdaging voor de financiële sector.

 

Het FSC benadrukt dat financiële instellingen, maar ook niet-financiële bedrijven die aan rentebenchmarks gerelateerde producten in portefeuille hebben, zich goed moeten voorbereiden op de transitie naar de nieuwe benchmarks. Deze transitie kan gepaard gaan met financiële, operationele en juridische risico’s. De komende maanden voert de AFM een nadere analyse uit naar de impact op Nederlandse partijen.

Jos Brauwers
Over Jos

Jos Brauwers (1961) is als bedrijfs- en fiscaal econoom al ruim 30 jaar actief op het gebied van vermogensplanning, vermogensstructurering en fiscale structurering van de ondernemer. Hierin staat voor hem centraal welke (toekomst)doelen heeft een ondernemer en (hoe) kan de ondernemer deze [...]

Bekijk profiel