AFM: Meer flexibiliteit pensioenstelsel

AFM-bestuurder Jos Heuvelman heeft zich in een speech op 14 mei jl. uitgesproken over de toekomst van ons pensioenstelsel. Daarin kwam naar voren dat de AFM zich uitspreekt voor meer flexibiliteit, zowel binnen het stelsel als van het stelsel als zodanig.

Het nieuwe pensioenstelsel moet eenvoudig aangepast kunnen worden als de macrosituatie verandert. Dit vergt aanpassing van het systeem.

Flexibiliteit binnen het systeem door minder one-size-fits-all en omarming van een persoonlijke pensioenrekening.

 

Flexibilisering brengt ook gevaren met zich mee. Vandaar dat de AFM de flexibiliteit met passende waarborgen wil omgeven om de deelnemers te beschermen.

Onder passende waarborgen vallen:

  • passende producten;
  • goede keuzebegeleiding;
  • informatievoorziening

Volgens de AFM betekent dit voor pensioenuitvoerders dat producten moeten passen bij de mensen en voor zover zij de risico’s willen en kunnen dragen. Keuzes moeten eerlijk worden gepresenteerd. Dat geldt ook voor adviseurs. Daarom is de Leidraad tweede pijler pensioenadvisering. De informatievoorziening moet duidelijk en evenwichtig zijn. Met nadruk wordt erop gewezen dat deelnemers de gevolgen van hun keuze goed begrijpen.

 

Als gevolg van de verschuiving van risico’s van werkgever naar deelnemer wordt gedragstoezicht steeds belangrijker. De Pensioenwet stelt hieraan (nog) geen verdere eisen. Dat zou de AFM graag anders zien.

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel