AFM publiceert leidraad boeterente

Op 20 maart 2017 publiceerde de AFM een langverwachte leidraad over de wijze waarop banken de boeterente bij vervroegde aflossing moeten berekenen. Sinds 14 juli 2016 is de Mortgage Credit Directive in werking getreden. Die heeft er mede toe geleid dat wettelijk is vastgelegd dat de boeterente die een bank in rekening brengt, niet hoger mag zijn dan het financiële nadeel dat die bank lijdt. De AFM heeft nu aangegeven hoe dit financiële nadeel moet worden berekend. De leidraad geldt voor boeterentes vanaf 14 juli 2016. Veel mensen die vanaf dat moment boeterente hebben betaald, krijgen mogelijk geld terug op basis van de berekeningsmethodiek van de AFM.

De AFM heeft bij 10 aanbieders onderzoek gedaan naar de wijze waarop ze boeterente berekenen. De conclusie uit het onderzoek is dat deze banken, die het overgrote deel van de ...