AFM verduidelijkt bemiddelen / adviseren

In de Wet financiële dienstverlening (Wft) is bemiddelen ruim gedefinieerd. Alle werkzaamheden die zijn gericht op het als tussenpersoon tot stand brengen van de aankoop van een financieel product door een klant, gelden als bemiddelen.

Zodra meer dan alleen contactgegevens van de klant aan een aanbieder of bemiddelaar van financiële producten wordt verstrekt is al sprake van bemiddelen. Daarbij is het niet relevant of de klant voor de geleverde diensten al dan niet betaalt. Ook als een bemiddelaar contractonderhandelingen voert voor een pensioenverzekering van een werkgever met een verzekeraar is sprake van bemiddelen.

Volgens de Wft is sprake van adviseren wanneer een onderneming een aanbeveling doet voor een specifiek financieel product van een bepaalde aanbieder aan een bepaalde klant. Zo is sprake van adviseren als een adviseur die, na de beoordeling van offertes, zijn klant de meest gunstige pensioenverzekering van een bepaalde verzekeraar aanbeveelt. Adviseren is alleen toegestaan met een vergunning van de AFM.

 

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel