Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

AFM: vergoeding voor bemiddelen consumptief krediet mag niet

De Autoriteit Financiële Markten (AFM) heeft aan ‘t Sorgh & Huis BV – bij consumenten bekend als Maesons- een bestuurlijke boete opgelegd van € 31.250. Maesons heeft ten onrechte aan consumenten een vergoeding in rekening gebracht voor de dienstverlening in consumptief krediet. 

Tussen 14 november 2012 en 30 januari 2013 heeft Maesons art. 4:74 van de Wet op financieel toezicht overtreden. Dit artikel verbiedt een bemiddelaar in krediet een beloning of vergoeding in rekening te brengen aan een ander dan de aanbieder van het krediet. Het verbod op een directe afsluitvergoeding is in het leven geroepen om consumenten te beschermen tegen provisiejagers; kredietbemiddelaars die erop uit zijn zoveel mogelijk leningen af te sluiten. Het provisieverbod geldt uitdrukkelijk niet voor consumptieve kredieten. De bemiddelaar van een consumptief krediet wordt door middel van een maandelijkse doorlopende provisie door de aanbieder betaald. Een vergoeding aan de consument in rekening brengen leidt tot dubbele beloning, hetgeen verboden is.

In 39 onderzochte dossiers is naar voren gekomen dat Measons bij het bemiddelen in een consumptief krediet aan consumenten een vergoeding in rekening bracht van veelal € 2.500. Dit leverde het bedrijf in totaal € 86.951 op. Daarnaast heeft Maesons ook de provisie van de aanbieder opgestreken. De bemiddelaars waren op freelance basis in dienst van Maesons. Er is te weinig toezicht gehouden op de activiteiten van deze bemiddelaars.

De dossiers waren al eerder onderwerp van een onderzoek door de AFM. Maesons heeft al eerder een boete van € 31.250 gekregen wegens niet passende advisering bij consumptief krediet. Nu blijkt er ook nog een onterechte vergoeding in rekening te zijn gebracht wat opnieuw leidt tot een boete voor dit bedrijf.

Voor het overtreden van artikel 4:74 Wft geldt een boete met een basisbedrag van € 500.000. Gezien de ernst van de overtreding heeft de AFM de boete in eerste instantie verhoogd tot € 625.000. De boete werd op basis van verwijtbaarheid van de overtreder ook niet naar beneden bijgesteld. De bestuurder had beter toezicht moeten houden op de activiteiten van de freelancers. Dat de uiteindelijke boete ook nu weer op € 31.250 uitkomt heeft te maken met de draagkracht van ‘t Sorgh & Huis BV (waar Maesons onder valt). 

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships