Afstorting pensioen in eigen beheer bij scheiding tegen welke waarde?

Op 4 oktober 2019 heeft de Procureur-Generaal bij de Hoge Raad zijn conclusie gegeven, die op 5 november 2019 is gepubliceerd. Het gaat in deze zaak om de vraag tegen welke waarde het aan de vrouw toekomende deel van de door de man in eigen beheer opgebouwde pensioen in het kader van echtscheiding moet worden afgestort bij een externe verzekeraar. De waarde op het moment van afstorten of de waarde op de peildatum?
Vaststaat dat de scheidingsbeschikking op 23 maart 2012 is ingeschreven in de registers van de burgerlijke stand. Partijen zijn het erover eens dat het tot deze peildatum in eigen beheer ...