Afwaarderingsverlies op lening aan klant niet aftrekbaar

Gerechtshof Den Haag oordeelt in hoger beroep dat het afwaarderingsverlies van een geldlening aan een klant niet aftrekbaar is.

Een onderneming die zich bezighoudt met fiscale en juridische adviezen verstrekt een geldlening aan een klant die in de loop der jaren steeds verder oploopt. De klant gaat failliet en de onderneming waardeert de vordering af en brengt deze ten laste van de winst van de onderneming. Gerechtshof Den Haag oordeelt echter dat de inspecteur dit recht weigert.

De geldlening heeft onvoldoende verband met de onderneming. De feiten en omstandigheden bieden geen steun voor een oordeel waarbij de bedrijfsactiviteiten ruimer moeten worden opgevat en daaronder ook het verstrekken van gelden aan derden zou vallen. De geldlening is daarom niet verstrekt in het kader van de normale uitoefening van de onderneming noch daaraan dienstbaar. Het afwaarderingsverlies is daarom niet aftrekbaar.