AIFMD herziening?

De AFM doet aanbevelingen voor een herziening van de AIFMD richtlijn voor beleggingsinstellingen.

De AFM heeft een position paper uitgebracht met aanbevelingen voor aanpassing van de AIFM-richtlijn. De doelen van die richtlijn zijn wel gehaald, maar de AFM ziet ruimte voor verbeteringen van de Alternative Investment Fund Managers Directive die regels bevat voor beheerders van alternatieve beleggingsinstellingen.

In ieder geval vindt de AFM een goed werkend derde landen paspoort van belang bijvoorbeeld vanwege de Brexit en een onafhankelijke derde partij voor het verzamelen van AIFMD-data waar alle nationale toezichthouders toegang toe hebben.