Alimentatie gebaseerd op fictief inkomen

Rechtbank Gelderland oordeelt dat de kinderalimentatie gebaseerd moet worden op een fictief inkomen nu sprake is van verwijtbaar niet voor herstel vatbaar inkomensverlies.

Een alimentatieplichtige heeft een Wajonguitkering en is alimentatieplichtige. De alimentatiegerechtigde vindt dat uitgegaan moet worden van het inkomen van het jaar daarvoor omdat de alimentatieplichtige vermijdbaar en verwijtbaar inkomensverlies heeft geleden. De rechtbank is het daarmee eens. Er is sprake van ontslag na verduistering van grote bedragen bij de werkgever. Dat dit getriggerd zou zijn door een slechte re-integratie na arbeidsongeschiktheid maakt dit niet anders.

De alimentatie wordt daarom vastgesteld op basis van een hoger fictief inkomen dan het daadwerkelijk genoten inkomen. Er wordt nog wel rekening mee gehouden dat na de vaststelling 90% van de voor alimentatieplichtige geldende bijstandsnorm resteert.