Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

Alle rijbewijzen 7 maanden langer geldig

De maatregelen die de geldigheidsduur van rijbewijzen tijdelijk verlengen volgen elkaar in snel tempo op. Eerst was er een Nederlandse regeling voor rijbewijzen voor personen boven 75 jaar, vanwege problemen bij het CBR. Daarna kwam er een Nederlandse coronamaatregel. Nu is in Europees verband verlenging van de geldigheid van rijbewijzen afgesproken.

Corona

Door de coronacrisis kunnen problemen ontstaan voor personen die hun rijbewijs moeten vernieuwen en dit niet op tijd kunnen doen door de geldende beperkingen. De Europese Commissie heeft nu besloten de geldigheid van alle EU-rijbewijzen die in de periode vanaf 1 februari 2020 tot en met 31 augustus 2020 verlopen, automatisch met 7 maanden te verlengen.

Nederlandse regeling

Eerder besloot de Nederlandse Overheid dat rijbewijzen die zijn verlopen in de periode vanaf 16 maart geldig blijven tot 1 juni. Deze regeling is nu achterhaald omdat de Europese regeling eerder ingaat en langer doorwerkt. Bovendien geldt de Europese regeling voor alle rijbewijzen. Ook voor de rijbewijzen die bijvoorbeeld om medische redenen maar één of drie jaar geldig zijn. Deze rijbewijzen vielen niet onder de Nederlandse regeling.

Oproep van de minister

De minister roept de houders van een verkort rijbewijs op om zich goed af te vragen of het verantwoord is de weg op te gaan met een verlopen rijbewijs zonder dat zij een medische keuring hebben ondergaan. Formeel mag de houder rijden met een rijbewijs waarvan de duur automatisch is of wordt verlengd door de regeling van de Europese Commissie. Moreel is het geen goed idee in een auto te gaan rijden als de houder van het rijbewijs weet dat zijn gezondheidstoestand een belemmering voor de verkeersveiligheid kan opleveren.

Regeling rijbewijs 75+

Sinds 1 december 2019 geldt voor gebruik van de auto binnen Nederland een coulanceregeling voor diegene van 75 jaar en ouder die voor het bereiken van de einddatum van het rijbewijs een gezondheidsverklaring hebben ingediend en waarvan het dossier nog niet is afgehandeld door het CBR. Deze regeling geldt niet voor verlenging van een rijbewijs dat werd afgegeven met een duur van minder dan 5 jaar. Deze regeling geldt tot 1 december 2020.

Voor rijbewijzen die verlopen in de periode van 1 februari 2020 tot 1 september 2020 geldt dat het rijbewijs automatisch verlengd wordt met 7 maanden. Ook 75+ers van wie het rijbewijs in deze periode zou vervallen genieten van de verlenging zodat zij gedurende de periode van de verlenging ook in het buitenland auto mogen rijden. Dit geldt niet voor 75+ers die wachten op hun nieuwe rijbewijs dat voor 1 februari 2020 verlopen is.

Omdat de coronaproblemen tot een voortgaande vertraging leiden bij het CBR bij de herkeuringen van 75+ers is er overleg met de Europese commissie over verder verlenging van de regeling voor 75+ers.

Ingevorderd, ingehouden, geschorst of ongeldig rijbewijs

De regelingen gelden niet voor de rijbewijzen die zijn ingevorderd, ingehouden, geschorst of ongeldig verklaard.

T-rijbewijs

Het T-rijbewijs is een Nederlands rijbewijs dat formeel niet onder de Europese regeling valt. De Nederlandse overheid zal bij Algemene Maatregel van Bestuur regelen dat de Europese regeling ook voor het T-rijbewijs geldt.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships