Alle wettelijke pensioencommunicatiemodellen op één website

De Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars hebben een website gelanceerd waar pensioenuitvoerders en hun adviseurs alle informatie over de verschillende pensioencommunicatiemodellen kunnen terugvinden.

Het gaat hierbij uitsluitend over pensioencommunicatie ten behoeve van tweedepijlerpensioenen. De website voorziet in informatie over de volgende pensioencommunicatiemodellen:

 

  • Uniform Pensioen Overzicht (UPO)
  • Standaardmodel Wet verbeterde premieregelingen voor verzekeraars en PPI’s met handleiding
  • Standaardmodel Wet verbeterde premieregelingen voor pensioenfondsen met handleiding
  • Pensioen 1-2-3
  • Pensioenvergelijker
  • Werkgeverschecklist

Voordeel is dat de verschillende pensioencommunicatiemodellen nu terug te vinden zijn op één website, terwijl voorheen drie websites geraadpleegd moesten worden (UPO, Pensioen 1-2-3 en Verbeterde premie).

 

Voor het totaalplaatje van het pensioen in de eerste en tweede pijler wordt verwezen naar www.mijnpensioenoverzicht.nl.