Alleenstaande-ouderkorting

De Hoge Raad oordeelt dat een verblijf in een jeugdinstelling in de weg staat aan het kunnen benutten van de alleenstaande-ouderkorting.

Een belastingplichtige voldoet aan vrijwel alle eisen voor toepassing van de alleenstaande-ouderkorting behalve aan de eis dat zijn minderjarige zoon voor meer dan zes maanden staat ingeschreven in het GBA op zijn adres. Dat kwam in dit geval, omdat het kind bijna acht maanden in een jeugdinstelling zat. Het gerechtshof vond de situatie vergelijkbaar met binnenschippers waarvoor een uitzondering geldt op het zesmaandsinschrijvingsvereiste. De Hoge Raad vindt deze situaties rechtens en feitelijk niet vergelijkbaar. Een binnenschip heeft geen vaste woonplaats die als woonadres in de GBA kan worden ingeschreven. Het gerechtshof heeft hier volgens de Hoge Raad in diens oordeel te weinig rekening mee gehouden. De Hoge Raad vernietigt het oordeel van dit gerechtshof en bevestigt het oordeel van de rechtbank dat de alleenstaande ouder-korting niet van toepassing is.