Andere vrijstelling erfbelasting voor zus dan voor partner van overledene geen discriminatie

 

Na het overlijden van haar broer is de echtgenote van de broer enig erfgenaam en ontvangt de belastingplichtige zus een legaat. De notaris van de echtgenote verzorgt de aangifte erfbelasting en past voor de zus de beperkte vrijstelling voor overige verkrijgers toe. Volgens de zus is het grote verschil tussen de partnervrijstelling (ongeveer € 650.000) en de vrijstelling voor overige verkrijgers (ongeveer € 2.000)  in strijd met het Europees Verdrag voor de rechten van de mens.  De rechtbank oordeelt echter dat geen sprake is van gelijke gevallen die gelijk behandeld zouden moeten worden. Ook is geen sprake van een belastingheffing die leidt tot een individuele en buitensporige last. Op zich is deze uitkomst niet verrassend natuurlijk. Dat laat onverlet dat dit soort procedures evenals de vele procedures die tegen de huidige en toekomstige box 3-heffing worden gevoerd wel aantonen hoe onrechtvaardig deze heffingen worden gevonden. Veel financieel planners zullen hier ongetwijfeld ervaringen mee hebben. In ieder geval kan een reëel beeld gegeven worden van de slagingskansen van deze bezwaar- en beroepsprocedures.

 

Marco Rijsdijk
Over Marco

Marco Rijsdijk is jurist en fiscalist. Hij is managing partner bij MR legal & tax VoF (legal, tax & compliance consultants, product- en projectmanagement). Samen met het team adviseert, begeleidt, audit en onderhandelt onder andere voor verzekeraars, banken, multinationals, [...]

Bekijk profiel