Antwoorden op Kamervragen private lease

De Minister van Financiën beantwoordt mede namens de staatssecretaris van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kamervragen over de AFM-waarschuwing voor schulden bij private lease.

Kamerleden hadden vragen gesteld over het bericht ‘AFM waarschuwt voor schulden bij leasen van een auto of wasmachine’. De markt voor private lease groeit explosief.

De minister gaat in gesprek met de markpartijen om meer inzicht daarin te krijgen. Ook wijst de minister op het al bestaande Keurmerk Private Lease die al veel informatieverplichtingen voorschrijft.

Aandachtspunt is de opzeggingsvergoeding bij voortijdige ontbinding en de wijze van berekening daarvan. De opzeggingsvergoeding als vast percentage van de resterende termijnbedragen varieert in de praktijk tussen de 30% en 50%. Een wettelijke verplichting voor het registreren van leaseovereenkomsten bij het BKR is er niet. De registraties die wel plaats vinden gebeuren op grond van deelname aan het Keurmerk Private Lease. 

De Minister heeft geen signalen die aangeven dat private lease toeneemt indien de leennormen bij regulier consumptief krediet overschreden word. Kredietaanbieders moeten al nadrukkelijk rekening houden met private leasecontracten bij de beoordeling of een kredietverlening verantwoord is. Bij de Minister zijn geen misstandsignalen bekend over informatieverstrekking. Wel neemt hij advertenties waarin nadrukkelijk gemeld wordt dat leasecontracten niet onder het BKR vallen mee in de gesprekken die hij met de sector gaat voeren.