AOW leeftijd 2025 67 jaar

De AOW leeftijd blijft in 2025 op 67 jaar staan. De levensverwachting stijgt niet dusdanig dat een verhoging van de AOW leeftijd nodig is.
In het pensioenakkoord is afgesproken om de AOW leeftijd de komende jaren minder snel te verhogen en dat deze zal stijgen tot 67 jaar in 2024. Daarnaast heeft het kabinet met sociale ...