Premium | FinSourceOne vaktechniek artikelen

AOW leeftijd 2025 67 jaar

De AOW leeftijd blijft in 2025 op 67 jaar staan. De levensverwachting stijgt niet dusdanig dat een verhoging van de AOW leeftijd nodig is.

In het pensioenakkoord is afgesproken om de AOW leeftijd de komende jaren minder snel te verhogen en dat deze zal stijgen tot 67 jaar in 2024. Daarnaast heeft het kabinet met sociale partners afgesproken dat de ontwikkeling van de AOW leeftijd met een beoogde ingang van 2025 voor twee derde gekoppeld wordt aan de ontwikkeling van de resterende levensverwachting op 65 jaar. Op basis van de nieuwe CBS prognose blijft de AOW leeftijd na uitwerking van het pensioenakkoord ook in 2025 op 67 jaar staan.

Wettelijk vastleggen

Het pensioenakkoord moet de komende tijd verder worden uitgewerkt. Alleen het feit dat de AOW leeftijd in 2020 niet stijgt is opgenomen in de wetsvoorstellen SZW voor 2020. Het is dus nog niet wettelijk vastgelegd dat de AOW leeftijd in 2025 op 67 jaar blijft staan. Tot die tijd wordt de AOW leeftijd nog vastgesteld op basis van de huidige (1 jaar stijging van de AOW leeftijd voor 1 jaar extra levensverwachting) koppeling.

Levensverwachting 2025-2031

Het CBS heeft op 1 november 2019 de raming van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor 2025 en 2031 bekendgemaakt. Het CBS gaat in de nieuwe prognoses uit van een gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd van 20,75 jaar in 2025 en van 21,43 jaar in 2031. Op basis van deze prognose en op basis van de oude wetgeving voor 2025 wordt de AOW leeftijd vastgesteld op 67 jaar en 3 maanden. De betreffende mededeling hierover zal in de Staatscourant worden gepubliceerd.

Premium | FinsourceOne vaktechniek artikelen

Je eerste 2 Premium vaktechniek artikelen voor deze maand zijn op.

Meer premium artikelen lezen?
Word dan Member!

Bekijk de Memberships