AOW-leeftijd hoeft niet verder omhoog

Volgens hoogleraar Openbare Financiën aan de Universiteit Tilburg, Harrie Verbon hoeft de AOW-leeftijd niet omhoog.

In diverse kranten (AD, Brabants Dagblad) was afgelopen zaterdag (11 mei 2019) te lezen dat het probleem van de noodzakelijk stijgende AOW-leeftijd om de AOW-uitkeringen betaalbaar te houden, schromelijk wordt overdreven.

 

Volgens berekeningen van het Centraal Plan Bureau (CPB), zouden de kosten voor de AOW de pan uit rijzen als niet wordt ingegrepen.

Verbon is het daar niet mee eens. Volgens hem gaat het CPB uit van onjuiste veronderstellingen. De CPB-berekeningen gaan ervan uit dat de AOW meegroeit met de groei van het Nationaal Inkomen. Met andere woorden, groeit de economie met 3% dan zouden de AOW-uitkeringen met hetzelfde percentage groeien. In de praktijk is dat echter niet zo.

 

Ook de vergrijzing zou een verhoging van de AOW-leeftijd rechtvaardigen. Ook dat is een misvatting volgens Verbon. Ondanks de vergrijzing stijgt het Nationaal Inkomen (NI) sneller dan de AOW-uitgaven, zodat er helemaal geen financieringsprobleem is.

 

“Tussen 1998 en nu steeg het aantal AOW’ers van 2,3 miljoen naar 3,5 miljoen. Dat is een stijging met bijna 50 procent. De uitgaven liepen op van 4,5 procent van het NI naar 5 procent.” 

“In 2040 zal het aantal AOW’ers 4,7 miljoen zijn.” Dat is ook een stijging met 1,2 miljoen.

Volgens het CPB zou dan 6,9% van het NI nodig zijn. Met andere woorden een stijging van 1,9%-punt.

Volgens Verbon zouden bij een AOW-leeftijd van 65 of 66 jaar de AOW-uitgaven in 2040 niet hoger zijn dan 5 à 6% van het NI.

 

Zouden de AOW-uitgaven worden gekoppeld aan de cao-lonen i.p.v. aan het NI, dan zou dit een heel ander beeld geven. De AOW-uitgaven worden als het ware veel te hoog geraamd.

 

Tot slot geeft Verbon aan: “Het is wrang dat mensen met een zwaar beroep nu de rekening betalen, terwijl de financierbaarheid van de AOW geen enkel probleem is. Het zou beter zijn de AOW-leeftijd op 66 te houden en mensen die willen doorwerken dat recht te geven.’’

 

Hans Swagten
Over Hans

Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck [...]

Bekijk profiel