AOW-leeftijd voor 2025 en pensioenrichtleeftijd voor 2021 bekend

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft op 1 november 2019 de prognose van de gemiddelde resterende levensverwachting op 65-jarige leeftijd voor 2025 (20,75 jaar) en 2031 (21,43 jaar) bekendgemaakt. Op basis van deze cijfers wordt de AOW-leeftijd voor 2025 en de pensioenrichtleeftijd voor pensioenen in de tweede pijler voor 2021 vastgesteld.
AOW-leeftijd Artikel 7a, tweede lid AOW, zoals dat vanaf 1 januari 2020 geldt, geeft aan dat de AOW-leeftijd vanaf 2025 afhankelijk van de levensverwachting wordt vastgesteld. ...