Artikel FD Selections: Greep in de pensioenpot!

image_pdf

Nu de economie tegenzit, de huizenmarkt op slot en ook pensioenland in zwaar weer verkeert, heeft iedereen goedbedoelde oplossingen. Immers, de pensioenpot is van niemand en dus van iedereen. Maar, dat is natuurlijk niet zo. Het geld is gewoon van de deelnemers, het bestuur van een pensioenfonds heeft maar één doel, en dat is het belang van deze deelnemers. ‘Anderen’ moeten zich er dus maar niet mee bemoeien. Globaal is een kwart van het pensioenvermogen van de gepensioneerden, zij zitten normaliter niet te wachten op oplossingen voor hun (inmiddels (groten)deels) hypotheekvrije huis.

Daarnaast heeft maar de helft van de Nederlanders een eigen huis, daaronder zullen gemiddeld genomen meer ondernemers (DGA’s en IB/ZZP-ers) zijn. Kortom de oplossing om met pensioengeld maar ‘iets in de huizenmarkt/hypotheken’ te doen biedt een oplossing voor weinigen. Vervolgens onttrekken juist de ‘rijken’ (immers met een eigen huis) zich aan de solidariteit. Nou ben ik wel voorstander van minder solidariteit, maar vooralsnog zit solidariteit volop verweven in het systeem, daar kun je niet zomaar een bouwsteen uithalen. Dat vergt een structurelere oplossing.

Als in de onroerend goed sector/huizen-/hypotheekmarkt overigens een goed en veilig rendement gehaald kan worden, dan is het een prima keus, maar daar gaat het natuurlijk niet om.

Al met al lijken mij dit allemaal dus naïeve en opportunistische oplossingen voor onze problemen. Daarnaast is het geld van de deelnemers. ‘Iedereen’ kan nu wel denken daar een goede bestemming voor te hebben, maar nogmaals dit acht ik nogal ondoordacht en daarnaast niet meer dan het tijdelijk verschuiven van het probleem.

De oplossing zit natuurlijk in het:
• vernieuwen van ons pensioensysteem, o.a. meer keus en meer eigen verantwoordelijkheid;
• hervormen van de huizenmarkt, van hypotheekrenteaftrek tot de huurmarkt;
• en omdat alles samenhangt, uiteraard ook het ontslagrecht.

Dit zijn namelijk de echte noodzakelijke oplossingen, de rest zijn praatjes voor de vaak!

Dat zijn helaas issues die al jaren op de politieke agenda staan, maar waarin nog geen centimeter is gedaan, laat staan bereikt. Wat dat betreft mag iedereen hopen dat een volgend kabinet wel iets doet!

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel