Artikel FD Selections: Verlaagde pensioenen en dekkingsgraden

image_pdf

Afgelopen week hebben vele gepensioneerden voor het eerst minder pensioen gekregen. Van 5% tot 10% of meer tot ‘maar’ een 0,5% bij ABP-deelnemers.

Uiteraard zijn ook de pensioenen van nog actieven/slapers gekort, maar ja, dat is alleen op papier.

Dat het ABP ‘gedwongen’  is om een 0,5% te korten, is eigenlijk te gek voor woorden. Laten we eerlijk zijn: wat levert het op? Niets. Wat kost het? Veel!

Inmiddels staat de gemiddelde dekkingsgraad weer wat hoger. Wel onder andere als gevolg juist ván de kortingen.

Met alle rek- en trekmiddelen komen we dus op een schamele 105% dekkingsgraad. En dat terwijl hij eigenlijk toch minimaal 120% moet zijn en eigenlijk 130%, gezien het indexatie-streven.

Nu we maar ouder blijven worden, de verlagingen van opbouwpercentages door het Sociaal Akkoord wellicht teniet worden gedaan en het uitgangspunt nog steeds premiemaximalisatie is, zie ik het gemiddelde pensioenfonds niet verder ‘groeien’. Ook in de wetenschap dat de komende jaren steeds meer pensioengeld wordt uitgekeerd, en meer liquide geld aanwezig moet zijn.

Dat betekent dus in het maximale geval dat er niet verder afgestempeld hoeft te worden, maar zeker niet dat er weer stevig geïndexeerd kan worden. Indirect is dat natuurlijk ook een soort afstempelen.

Helaas is het pensioenglas dus nog altijd half leeg. Het feit dat in het Sociaal Akkoord is afgesproken te steven naar een ‘stabiele rekenrente’, dat alleen maar een hogere rekenrente kan opleveren, doet het pensioenglas ook geen goed. Ja, wel voor de ouderen, maar niet voor de actieven/jongeren.

Het artikel in de FD-pensioenbijlage van vorige week maandag: “Hadden we maar geluisterd” van Ewald Engelen: “We kregen voldoende signalen dat het pensioenstelsel op een chaos zou uitdraaien. Een bespiegeling vanuit het jaar 2040”, legt de vinger op de zere plek.

Er zijn geen deskundigen meer die het verder ‘oprekken’ van de dekkingsgraad nog verantwoord vinden, hoe charmant het ook zou overkomen.

Toch is Den Haag blijkbaar ‘doof’ voor deze geluiden, vreemd en laat het over aan de sociale partners. De rol en kennis van de sociale partners wordt mijns inziens echter – zwaar -overschat.

 

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel