Artikel Tips & Advies: De mogelijkheden met oud regime lijfrentepolissen

image_pdf

Ik hoop dat u ze hebt. Een of meer oud-regime lijfrentepolissen. U kent ze wel, die koopsompolissen van voor 1992. Toen er nog geen of nauwelijks regels waren. U betaalt gewoon een premie/koopsom (maximaal zo’n € 8.000), u ‘beloofde’ er te zijner tijd een lijfrente-uitkering voor aan te kopen, en dat was het.

En wat wil het geval: lijfrente volgt bijna altijd het fiscale regime zoals dat gold toen de premie werd betaald. Wel, voor 1992 gold er eigenlijk een beetje ‘vrijheid-blijheid’. Wat kunt u dus doen als het kapitaal uit zo’n oud regime-polis vrijkomt.
U kunt het kapitaal ‘doorschuiven’ in wederom een uitgestelde lijfrentepolis. Dit uitstel is onbeperkt, dus ook tot na 70 jaar.
U kunt het kapitaal gewoon laten uitkeren: u betaalt dan wel gewoon progressief belasting, maar geen aanvullende boete middels revisie-rente.
U kunt de uitkeringen ‘schenken’ na uw (klein)kinderen. De uitkering is dan bij hen belast.
U kunt het kapitaal of porties afkopen (bij de 3e keer constateert de fiscus dan wel afkoop, maar zie 2!).
Als u in het buitenland woont of gaat wonen, dan is de uitkering daar belast (vaak tegen geen of een zeer laag tarief).

De conclusie is dus eenvoudig. Als u ze hebt, wees er zuinig op en ga er creatief mee om.
Alle premies die u op zo’n oude polis hebt betaald tot 2001 vallen ook nog onder dit regime.

Overigens zijn ook polissen van na 1992 en voor 2001 onbeperkt uit te stellen, dus ook tot na 70 jaar. Het ‘voordeel’ is dan, dat als u komt te overlijden, uw nabestaanden het geld ‘krijgen’ En daarvoor dan wel direct een nabestaandenuitkering moeten aankopen.

Alle lijfrentepremies die u hebt betaald tot 2005 (en soms tot 2006) kunt u nog aanwenden voor een overbruggingslijfrente, bijvoorbeeld van 60 tot 65, dus voor de ‘reguliere’ pensioendatum. Pas als het lijfrentepremie betreft die na 2005 is betaald, dan moet u het geld voor 70 jaar aanwenden en mag u hooguit een tijdelijke lijfrente-uitkering aankopen na 65 jaar, die dan minimaal 5 jaar moet duren.

Tot slot: vanaf 2010 worden alle – niet aftrekbare premies – toch in Box I belast en geldt er maar een beperkte saldomethode tot een bedrag van € 2.269. Betaal dus normaliter niet meer dan dit bedrag aan niet-aftrekbare premies. Wees gerust: een lijfrentepolis is een eenzijdige overeenkomst, u bepaalt hoeveel premie u betaalt!

Streamer: Is het een oud-regime polis? Leg uzelf geen beperkingen. Beslis eerst gewoon wat u wilt, er kan vaak meer dan u denkt!

Theo Gommer
Over Theo

Mr. J. Theo Gommer MPLA CCFP (1966) is managing partner bij de &Gommer Pensions Group, bij Gommer & Partners Pensioen Advocaten en bij de Visitatie Commissie Pensioenfondsen. Hij was tot 2018 voorzitter van de Nederlandse Orde van PensioenDeskundigen. Verder is hij actief als [...]

Bekijk profiel