Assurantiebelasting Brede Weersverzekering geschrapt

Volgens het Belastingpakket 2020 wordt de assurantiebelasting op de ‘Brede Weersverzekring’ geschrapt.

Schade door weersinvloeden gaat naar verwachting de komende jaren fors toenemen. Voor agrariërs kan de Brede Weersverzekering daar een financieel vangnet voor zijn.

In het Belastingplan 2020 wordt het afsluiten hiervan nog eens verder aangemoedigd door de verzekering vrij te stellen van de assurantiebelasting van 21%. Nu is kennelijk nog maar 10% van de agrariërs voor het weersrisico verzekerd.

Het Verbond van Verzekeraars zou overigens daarboven op willen dat ook een fors deel van de beschikbare middelen om te investeren gebruikt wordt voor het klimaatweerbaarder maken van Nederland.