adminuser

adminuser

Over adminuser

AFM:

De AFM heeft onderzoek gedaan naar de kwaliteit van informatie over afkoop. Het onderzoek is uitgevoerd omdat het in het belang is van (gewezen) deelnemers dat zij begrijpen wat afkoop concreet voor hen betekent. Dan kunnen zij daarover een weloverwogen besluit (laten) nemen, voor zover

Lees verder Meer nieuws

Is er licht aan het einde van de tunnel voor de Ondernemingsraad?

Al vele jaren bestaat er onduidelijkheid of een Ondernemingsraad nu wel of niet een instemmingsrecht heeft als het gaat om de wijziging, inhoud en beëindiging van een uitvoeringsovereenkomst. Een overeenkomst tussen de werkgever en de pensioenuitvoerder. Duidelijkheid Net voor kerst [...]

Lees verder Meer nieuws

Een APF voor pensioenfondsen

Het Algemeen Pensioenfonds (APF) is op 1-1- 2016 in werking getreden. Het APF is, na de PPI en het Multi OPF, een nieuw pensioenfonds dat (gedeeltelijk) een plek krijgt in de Pensioenwet. De verwachtingen in de pensioensector waren hooggespannen: gaat het APF voor de nodige innovatie in [...]

Lees verder Meer nieuws

Belangrijke wijzigingen Pensioen 1-2-3

Veel pensioenuitvoerders zijn druk bezig met het opstellen van het Pensioen 1-2-3 of hebben deze al gemaakt. Vanuit de pensioenuitvoerders zijn diverse verzoeken gedaan om de iconenset uit te breiden met verschillende aanvullende iconen die op de websites van pensioenuitvoerders of via andere [...]

Lees verder Meer nieuws

Rapport DNB: Renteafdekking van Pensioenfondsen

Onlangs publiceerde de DNB haar rapport: Renteafdekking van Pensioenfondsen Dit rapport begint met een overzicht van de renteafdekking van de Nederlandse pensioenfondsen over de periode 2007-2015. Het is jammer dat daar ook de grote fondsen in zijn opgenomen die  vaak niet een strategische [...]

Lees verder Meer nieuws

Bent u die bofkont die eerder met pensioen mag?

Heeft u uw arbeidsovereenkomst en arbeidsvoorwaarden er al op na gekeken wanneer u met pensioen mag? Misschien staat er nog wel steeds dat dat al op 62 jarige leeftijd is? Maar er schuilt misschien wel een addertje onder het gras. Er zijn immers maar weinig werknemers op wie de verhoging van de

Lees verder Meer nieuws

Een slagvaardige Ondernemingsraad. Weg met de onzekerheden!

Veel ondernemingen in ons land kennen een Ondernemingsraad. De criteria voor het instellen van een Ondernemingsraad (OR) zijn te vinden in de Wet op de Ondernemingsraden (WOR). In die wet zijn ook de spelregels opgenomen zoals die gelden tussen de ondernemer en de OR. Visie Die spelregels

Lees verder Meer nieuws

Breng onzekerheid beschikbare premieregeling in kaart

Breng onzekerheid beschikbare premieregeling in kaart Inzicht in onzekerheid over de hoogte van de pensioenuitkering in een DC regeling INLEIDING In een eerder artikel in juli zijn wij op hoofdlijnen ingegaan op aandachtspunten bij het afsluiten van een beschikbare premie regeling, ook wel [...]

Lees verder Meer nieuws

Let op voor de terug-van-vakantie-dip

Velen van ons kennen het: terugkomend van vakantie moeten constateren, dat de uitgaven toch weer iets hoger waren dan vooraf gepland. Maar ja, dat terrasje was zo gezellig, geen zin om te koken, dus maar uit eten en toch nog even de sale geshopt in die mooie stad. Allerlei niet helemaal vooraf [...]

Lees verder Meer nieuws