Bas Kortenbach

Bas Kortenbach

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Bas

Specialisatie: Pensioen Sinds 2004 ben ik werkzaam in de fiscale adviespraktijk en heb ik mij gespecialiseerd in pensioen in eigen beheer voor de dga en (sinds 2016) het uitfaseren daarvan. Door mijn ruime ervaring met de pensioenproblematiek van de dga en de bijzondere juridische en economische aspecten van dat pensioen in eigen beheer, ben ik goed in staat ondernemers en hun (ex) partners bij te staan in alle vraagstukken rondom dat pensioen. Ik werk dagelijks met vraagstukken van ondernemers op het gebied van oudedagsvoorzieningen. Daarnaast ben ik actief als gerechtelijk deskundige, veelal op het gebied van pensioen in eigen beheer. Als fiscalist ben ik bekend met de fiscale mogelijkheden in echtscheidingssituaties. Mijn economische en juridische kennis en ervaring stellen mij in staat om de vraagstukken in de relevante juridische en economische context te beschouwen.

Brief oplossingsrichting pensioen eigen beheer uitgesteld tot zomer reces

Op 31 mei 2016 heeft Staatssecretaris Wiebes de tweede kamer geïnformeerd dat het proces om politiek draagvlak te vinden voor de oplossingen langer duurt dan voorzien. Daarom is de brief met de oplossing van zijn voorkeur pas uiterlijk voor het zomer reces te verwachten.   Het pensioen [...]

Lees verder Meer nieuws

Pensioen omzetten in oudedagsverplichting? even langs de notaris...

Het is een hot item, pensioen in eigen beheer moet worden uitgefaseerd. Voor veel DGA's zal de onlangs ingevoerde oudedagsverplichting een aantrekkelijk alternatief zijn. Geen gedoe meer met pensioenberekeningen en fiscale en/of commerciële voorzieningen op de balans maar een overzichtelijk [...]

Lees verder Meer nieuws

Afkoopsom pensioen eigen beheer val buiten de huwelijksgoederen gemeenschap

Een afkoopsom van pensioen behoort tot het privé vermogen van de in gemeenschap van goederen gehuwde werknemer, zo oordeelde de Hoge Raad op 13 juli 2018. Dit kan zich uitstrekken tot de DGA's die hun pensioen in eigen beheer hebben afgekocht.   Eerder dit jaar schreef ik een [...]

Lees verder Meer nieuws

Oplossingsrichtingen Pensioen in eigen beheer, the never ending story?

Op 17 december 2015 is een nieuwe brief verschenen van Staatssecretaris van Financiën Wiebes waarin hij verder ingaat op zijn eerder gepresenteerde oplossingsrichtingen voor het pensioen in eigen beheer. De term oplossing suggereert dat er een probleem is. Voor degenen die daarmee niet bekend [...]

Lees verder Meer nieuws

Bescherming pensioen ZZP-er is een feit

Tot voor kort was de ZZP-er of ondernemer verplicht zijn lijfrentepotje aan te spreken alvorens hij een beroep kon doen op een bijstandsuitkering. Voor mensen met een werknemerspensioen was dat anders, hun pensioen was beschermd en hoefde niet aangesproken te worden bij een beroep op de [...]

Lees verder Meer nieuws

Ontwikkelingen pensioenknip

Op 8 juli 2015 is de pensioenknip weer opengesteld voor pensioengerechtigden. Met de pensioenknip is het mogelijk eerst een tijdelijke pensioenuitkering aan te kopen en later een levenslange pensioenuitkering. Veel pensioenproducten werken op basis van een pensioenkapitaal. Op de pensioendatum

Lees verder Meer nieuws

Eindelijk duidelijkheid over fiscale behandeling overdracht pensioen eigen beheer

Met het arrest van de Hoge Raad van 16 oktober 2015 (bron) is er eindelijk duidelijkheid gekomen in de fiscale behandeling van de overgedragen pensioenverplichting in eigen beheer. Casus: Een DGA heeft de pensioenverplichting in eigen beheer overgedragen aan een andere BV. De rekenrente bij [...]

Lees verder Meer nieuws

modelpensioenbrief van de fiscus = paard van Troje

U kent wellicht de mythe van het paard van Troje waarbij de Grieken erin slaagden de stad Troje te veroveren door zich te verstoppen in een reusachtig houten paard. Het paard dat zo mooi leek werd door de Trojanen de stad ingehaald. ‘s Nachts bleek het paard een ongewenste lading te bevatten. [...]

Lees verder Meer nieuws

Ongehuwd samenwonende DGA’s met pensioen in eigen beheer lopen groot risico bij einde partnerschap

Bent u DGA, woont u ongehuwd samen met uw partner én heeft u een pensioen in eigen beheer? Dan is deze bijdrage voor u bedoeld! Bij het beëindigen van een huwelijk of geregistreerd partnerschap is wettelijk geregeld dat de opgebouwde pensioenrechten moeten worden verevend (Wet [...]

Lees verder Meer nieuws