David Wildemans

David Wildemans

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over David

Specialisatie: Pensioen David Wildemans (1972) is als davidwildemans.com zelfstandig werkzaam als pensioendeskundige. Hij houdt zich bezig met de overdracht van ‘pensioenexpertise’ aan de ‘pensioenprofessional’. Dit betekent enerzijds het verzorgen van cursussen/lezingen/seminars voor verzekeraars, assurantietussenpersonen, pensioenadviseurs. accountants en belastingadviseurs, maar anderzijds ook de feitelijke pensioenadvisering in concrete gevallen. David heeft talloze publicaties in (pensioen)vakbladen op zijn naam. David is eveneens werkzaam als secretaris van de Nederlandse Orde van Pensioendeskundigen.

Besluit lijfrenten in de winstsfeer geactualiseerd

De staatssecretaris van Financiën heeft bij besluit van 3 juni 2014 (nr. BLKB 2014/816, Stcrt. 2014, 16111) het oude besluit van 28 december 2004 geactualiseerd. In dit besluit zijn onder andere bepalingen opgenomen over de overdracht van lijfrenteovereenkomsten die als tegenprestatie voor [...]

Lees verder Meer nieuws

Pensioen en stamrechten in buitenlands eigen beheer

Vanaf 15 september 2009 kunnen eigenbeheerlichamen die zijn gevestigd in een andere lidstaat van de EU of EER-land onder voorwaarden als pensioen- en of stamrechtuitvoerder van een pensioen en/of stamrechten worden aangewezen. Een en ander op grond van artikel 19a, eerste lid, onderdeel e, van [...]

Lees verder Meer nieuws

Nauwelijks aanmeldingen voor zzp-pensioen

Ondanks alle goede bedoelingen en pensioenalternatieven die er in 2015 voor de zzp-er zijn gestart, is het aantal nieuwe aanmeldingen tot nu toe teleurstellend laag. Zo heeft het ZZP pensioenfonds uitgevoerd door APG/Loyalis tot nu toe zo’n 650 aanmeldingen. De hoop was om uiteindelijk tot [...]

Lees verder Meer nieuws

Antwoord op vragen over gedwongen zzp-erschap

De Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op vragen geantwoord over gedwongen zzp-erschap bij Sensire. De vragen zijn gesteld naar aanleiding van het bericht "Sensire wil 600 thuisverzorgenden ontslaan en inhuren als zzp'er" op Nu.nl. De minister geeft onder meer aan dat het in [...]

Lees verder Meer nieuws

‘Pensioenvermogen’ zzp-er veilig

Wanneer een zzp-er het uiteindelijk niet red en een beroep op de bijstand doet, wordt hij er soms mee geconfronteerd dat de gemeente waar hij de aanvraag doet, zijn eventuele zelf bijeen gespaarde lijfrentekapitaal of als werknemer opgebouwde pensioenkapitaal betrekt in de aanvraag. Vanuit de [...]

Lees verder Meer nieuws

‘Overdrachtsprijs veel te laag’

X BV, vormt een fiscale eenheid voor de Vpb met A BV. A BV exploiteert een paaldansclub  in Amsterdam. De heren B en C zijn aandeelhouders van X BV, beiden voor 50%. Het pand waarin de onderneming van A bv wordt geëxploiteerd, is eigendom van de heren B en C. Het pand wordt door hen aan A BV [...]

Lees verder Meer nieuws

Overdragen lijfrentekapitaal

Vanaf 1 januari 2015 bestaat het ZZP pensioenfonds. Lage kosten staan hoog in het vaandel bij dit fonds. Feitelijk is het echter geen pensioenfonds maar gewoon een (collectieve) uitvoerder van een lijfrente overeenkomst. Wellicht heeft u in het verleden reeds zelf gespaard voor de  oude dag. [...]

Lees verder Meer nieuws

Alternatief VAR blijft uit

De laatste 10 jaar is het aantal zzp-ers in Nederland fors gestegen.  Zzp-ers laten zich veelal inhuren door een paar (grote) opdrachtgevers. Om de schijn van mogelijk werknemersschap te voorkomen, wordt een VAR verklaring aangevraagd. Dit waarborgt dat de opdrachtgever niet achter

Lees verder Meer nieuws

Eerlijker over pensioen

 Harman Korte, bestuurslid van de Autoriteit Financiële Markten (AFM),’gedragstoezichthouder op financiële markten, heeft op 14 januari 2013 een speech gehouden tijdens het jaarlijkse seminar Eye on Pensions. De titel van de speech luidt ‘Eerlijker over [...]

Lees verder Meer nieuws

Pensioenontslag

[...]

Lees verder Meer nieuws