Ellen van Waaijen

Ellen van Waaijen

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Ellen

Specialisatie: PensioenMr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Premieplicht volksverzekeringen

Een Rijnvarende is in Nederland premieplichtig voor de volksverzekeringen op grond van de afgegeven A1 verklaring.

Lees verder Meer nieuws

Verzamelspecificatie WW

Vanaf 2020 geldt een vernieuwde verzamelspecificatie voor de WW.

Lees verder Meer nieuws

3 maanden uitstel

Er komen 3 maanden uitstel voor het voldoen een de eisen voor WW premiedifferentiatie.

Lees verder Meer nieuws

Lage WW premie

Er is een handreiking over voorwaarden voor een lage WW premie beschikbaar.

Lees verder Meer nieuws

RIV toets

Welk oordeel is leidend bij de RIV toets? 

Lees verder Meer nieuws

Brieven Whk

Het is raadzaam de brieven Werkhervattingskas 2020 op te vragen.

Lees verder Meer nieuws

Compensatie transitievergoeding

Hoe gaat de compensatieregeling van de transitievergoeding werken?

Lees verder Meer nieuws

AOW leeftijd 2025 67 jaar

De AOW leeftijd blijft in 2025 op 67 jaar staan. De levensverwachting stijgt niet dusdanig dat een verhoging van de AOW leeftijd nodig is.

Lees verder Meer nieuws

Hoogte arbeidskorting

De ZW uitkering telt niet lager mee voor de hoogte van de arbeidskorting.

Lees verder Meer nieuws

Hoge of lage WW premie

Wat betekent de tijdelijke uitbreiding van gewerkte uren voor de vraag of de hoge of lage WW premie van toepassing is?

Lees verder Meer nieuws