Ellen van Waaijen

Ellen van Waaijen

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Ellen

Specialisatie: Pensioen Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Doelgroepverklaring?

Ook een stagiair kan een doelgroepverklaring aanvragen waarop de werkgever recht kan krijgen op een loonkostenvoordeel (LKV).

Lees verder Meer nieuws

Geen zelfde LKV

De werkgever heeft geen recht op dezelfde loonkostenvoordeel (LKV) na het opnieuw in dienst nemen van de werknemer. Wel heeft hij recht op een andere LKV, mits aan de voorwaarden daarvoor is voldaan.

Lees verder Meer nieuws

Uitleg beleidsregels

De Autoriteit Persoonsgegevens geeft uitleg over beleidsregels inzake zieke werknemers.

Lees verder Meer nieuws

Premie AOW?

De premie AOW is verschuldigd ook heeft de Sociale Verzekeringsbank (SVB) in het pensioenoverzicht een voorbehoud gemaakt.

Lees verder Meer nieuws

LKV bij stage

Regels inzake loonkostenvoordeel (LKV) bij betaalde stage en een BBL contract.

Lees verder Meer nieuws

Tegemoetkoming AO’ers

De tegemoetkoming wegens arbeidsongeschikten loopt niet meer via de werkgever maar wordt door UWV rechtstreeks aan de arbeidsongeschikte betaald.

Lees verder Meer nieuws

Meer geboorteverlof

In een wetsvoorstel is geregeld dat het geboorteverlof voor de partner van 2 naar 5 dagen en wordt doorbetaald. In het half jaar na de geboorte komt recht op 5 weken extra geboorte verlof

Lees verder Meer nieuws

Vrijwillige verzekering

Een vrijwillige verzekeringvoor de  ZW bij UWV is voor een DGA niet nodig. Wanneer de DGA toch vrijwillig de premie heeft betaald heeft hij geen recht op uitkering of restitutie van de premie.

Lees verder Meer nieuws

LIV en loonaangifte

Antwoorden van minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid op vragen over het lage-inkomensvoordeel (LIV) en de loonaangifte

Lees verder Meer nieuws

Loondoorbetaling

Loondoorbetaling bij ziekte wordt nader bekeken omdat veel werkgevers aanhikken tegen de termijn van maximaal twee jaar. Ingeval van een sanctie kan deze periode nog langer zijn. Er zijn plannen de WGA risicoperiode van 10 jaar terug te brengen naar 5.

Lees verder Meer nieuws