Ellen van Waaijen

Ellen van Waaijen

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Ellen

Specialisatie: Pensioen Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Partiële toepassing

X, die de Poolse nationaliteit heeft, werkte van 1 januari tot en met 21 juni 2013 in Nederland en was gedurende dit tijdvak verzekerd en premieplichtig voor de Nederlandse volksverzekeringen. X is vervolgens naar Polen vertrokken, waar zij haar woonplaats heeft gevestigd en in 2013 geen [...]

Lees verder Meer nieuws

Ouderschapsverlof

Momenteel hebben Nederlandse ouders recht op 6 maanden onbetaald ouderschapsverlof. Het Europees Parlement heeft een richtlijn aangenomen van 2 maanden betaald verlof voor beide ouders. De regels moeten binnen 3 jaar worden opgenomen in de nationale wetgeving. De hoogte van de toeslag mag het [...]

Lees verder Meer nieuws

Terugwerkende kracht?

De herzieningsbeschikking VAR heeft geen terugwerkende kracht. X beschikt voor de periode 1 januari 2013 tot 15 oktober 2013 over een rechtsgeldig VAR wuo. X kan hieraan voor de aanslag Zvw vertrouwen ontlenen.

Lees verder Meer nieuws

Duurzame inzetbaarheid

Werkgevers kunnen t/m 12 april 2019 een subsidie duurzame inzetbaarheid aanvragen van maximaal € 12.500 per werkgever.

Lees verder Meer nieuws

Uitlatingen UWV

Uitlatingen van een medewerker van het UWV in het kader van de toekenning van de WGA uitkering biedt geen gewekt vertrouwen over de hoogte van de gedifferendtieerde premie Whk.

Lees verder Meer nieuws

Duitse mini jobs

Werknemers met een Duitse mini jobs zijn verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen.

Lees verder Meer nieuws

Transitievergoeding

De Regeling compensatie transitievergoeding is onlangs definitief geworden.

 

Lees verder Meer nieuws

Dienstbetrekking dga’s

In casu is er sprake van privaatrechtelijke dienstbetrekkingen van 3 dga’s ondanks de gesloten managementovereenkomsten.

Lees verder Meer nieuws

Franse solidariteitsverzekering

De Franse solidariteitsverzekering kwalificeert als een sociale verzekering.

Lees verder Meer nieuws

No-riskpolis

  Als de werkgever als eigenrisicodrager Ziektewet een ziekmelding in de Verzuimmelder doet, moet dit goed gebeuren. Alleen zo kan UWV de ziekmelding op de juiste manier verwerken. Krijgt hij een Ziektewetuitkering voor zijn (ex-)werknemer, dan moet hij goed opletten bij het ziek [...]

Lees verder Meer nieuws