Ellen van Waaijen

Ellen van Waaijen

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Ellen

Specialisatie: Pensioen Mr. Ellen van Waaijen is gespecialiseerd in Loonheffingen. Adviseert werkgevers en werknemers, alsmede accountants- belastingadvies- en advocatenkantoren, bij het ontwerpen van (flexibele) arbeidsvoorwaarden, begeleidt looncontroles en voert onderhandelingen met Belastingdienst en UWV, voert procedures etc. Zij doceert, geeft in-company trainingen en publiceert regelmatig in diverse media: dagbladen, (vak)tijdschriften, boeken, radio en op Internet. Verder was zij Raadsheer-plaatsvervanger in het Gerechtshof Amsterdam en tax partner bij enkele gerenommeerde kantoren (PWC, Loyens & Loeff, E&Y en Mercer).

Wijziging Regeling Wfsv

De Regeling Wfsv wordt gewijzigd i.v.m. aanpassing premiedifferentiatie werknemersverzekeringen.

Lees verder Meer nieuws

Geen ondernemerschap

De AWBZ zorg in natura wordt niet verleend in het kader van een onderneming.

Lees verder Meer nieuws

Ambassade inhoudingsplichtig?

De ambassade van de Republiek Indonesië is niet verplicht inhoudingsplichtig. De Belastingdienst heeft terecht aanslagen IB/PVV opgelegd aan een medewerker.

Lees verder Meer nieuws

Geen ondernemerschap

De AWBZ zorg in natura wordt niet verleend in het kader van een onderneming.

Lees verder Meer nieuws

Ambassade inhoudingsplichtig?

De ambassade van de Republiek Indonesië is niet verplicht inhoudingsplichtig. De Belastingdienst heeft terecht aanslagen IB/PVV opgelegd aan een medewerker.

Lees verder Meer nieuws

Niet ontvankelijk

Het bezwaar van X tegen het aanmerken als eigenrisicodrager WGA is niet-ontvankelijk verklaard.

Lees verder Meer nieuws

Rijnvarende verzekerd

Een Rijnvarende is verplichte verzekerd voor de Nederlandse sociale verzekeringen. De A1 verklaring is bindend.

Lees verder Meer nieuws

Eigenrisicodragerschap beëindigd

Het eigenrisicodragerschap WGA is terecht voor 2017 beëindigd.

Lees verder Meer nieuws

Verzekeringsplicht dga’s

Dga’s met een beheer BV en een managementovereenkomst zijn in casu verplicht verzekerd voor de werknemersverzekeringen.

Lees verder Meer nieuws

Werknemer of firmant?

Post- en pakketbezorgers zijn in dienstbetrekking werkzaam. De opgerichte vof is een schijnconstructie om te proberen onder her regime van dienstbetrekking uit te komen.

Lees verder Meer nieuws