Erik van Toledo

Erik van Toledo

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Erik

Specialisatie: Pensioen Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bij fictieve afkoop lijfrente achtergehouden bedrag vormt geen te verrekenen loonheffing

Dit bericht betreft een samenvatting van arrest van de Hoge Raad.

Lees verder Meer nieuws

Interview: Wetgever sluit ogen voor problemen met inkomensafhankelijke bijdrage Zvw

Dit bericht betreft een attendering op een interview naar aanleiding van een gewezen arrest.

Lees verder Meer nieuws

Hoge Raad: waarde loonstamrecht-aanspraak vormt loon nu aanspraak is prijsgegeven

Dit bericht betreft een samenvatting van een arrest van de Hoge Raad.

 

Lees verder Meer nieuws

Overschrijding wettelijke termijn bij lijfrente; geen sprake van bijzondere omstandigheden die overschrijding verschoonbaar maken

Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van een gerechtshof.

 

Lees verder Meer nieuws

Geen loonstamrechtvrijstelling na doorstorten ontslagvergoeding van rekening BV naar privé

Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van een rechtbank.

Lees verder Meer nieuws

Lijfrentepremies in verleden bewust niet afgetrokken; geen verruimde saldomethode

Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van een gerechtshof.

Lees verder Meer nieuws

Weigering afgifte saldoverklaring door Belastingdienst terecht; dienst schiet tekort bij telefonische informatieverstrekking

Dit bericht betreft een samenvatting van een rapport van de Nationale Ombudsman inzake een lijfrentedossier.

Lees verder Meer nieuws

Door verzekeraar achtergehouden bedrag bij afkoop pré-Brede Herwaarderingslijfrente na constatering overschrijding wettelijke termijn geen te verrekenen loonheffing

Op 8 november 2018 heeft de A-G van de Hoge Raad conclusie (18/00136) genomen in een zaak waarbij in geschil is of belanghebbende in 2013 recht heeft op verrekening van de door de lijfrenteaanbieder in 2015 aangekondigde inhouding van loonbelasting en premies volksverzekeringen ter zake van de [...]

Lees verder Meer nieuws

Overgangsregeling art. 39f Wet LB 1964 niet van toepassing op in 2014 toegekende schadevergoeding

Dit bericht betreft een samenvatting van een conclusie van de A-G van de Hoge Raad.

Lees verder Meer nieuws

Actualisatie V&A inzake gedeeltelijke aanwending ODV voor verkrijging lijfrente (18-004)

Dit bericht betreft een signaal inzake de actualisatie van een V&A van het CAP van de Belastingdienst.

Lees verder Meer nieuws