Erik van Toledo

Erik van Toledo

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Erik

Specialisatie: Pensioen Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Vaste termijnverzekering is levensverzekering; rentecomponent in uitkering belast

Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van het Hof Amsterdam.

Lees verder Meer nieuws

In VIA 2018 staan onjuiste gegevens inzake kapitaalverzekeringen

Dit bericht betreft een signalering inzake de Vooraf Ingevulde Aangifte 2018.

Lees verder Meer nieuws

Inwerkingtredingsbesluit WAB gepubliceerd

Dit bericht betreft een signalering van een publicatie in het Staatsblad.

Lees verder Meer nieuws

Afkoop lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid; wél revisierente verschuldigd

Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van een rechtbankt.

Lees verder Meer nieuws

Stand van zaken dossier beleggingsverzekeringen

Dit bericht betreft een korte samenvatting van een brief van het Ministerie van Financiën

Lees verder Meer nieuws

Afkoop lijfrente bij langdurige arbeidsongeschiktheid; revisierente terecht wél berekend

Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van een rechtbank.

Lees verder Meer nieuws

Erflater belast voor 100% waarde van uitkering uit ontslagstamrecht

Op 13 februari 2019 heeft het Gerechtshof Den Haag uitspraak gedaan in een zaak (BK 18/00660) waarbij in geschil was of de inspecteur terecht de volledige waarde van de ontslagstamrechtuitkering in de heffing van IB heeft betrokken. Het ging in de zaak om het volgende.   Belanghebbende, [...]

Lees verder Meer nieuws

Lijfrente-uitkering niet belast bij inwoner Amerika wegens opgewekt vertrouwen

Op 24 mei 2019 heeft de Hoge Raad een arrest gewezen (18/02440) in een zaak waarbij aan de orde was of een door de belanghebbende genoten lijfrente-uitkering wel of niet tot zijn belastbare inkomen uit werk en woning in box 1 moest worden gerekend.   Eerder deed het Gerechtshof Den Bosch

Lees verder Meer nieuws

Voorstel deels afschaffen afrekenverplichting lijfrenten per 1-1-2021

Op 29 mei 2019 is de Fiscale beleidsagenda 2019 bekend gemaakt. Daarin is een voornemen opgenomen met betrekking tot de in onderdeel Q, lid 2 Invoeringswet Wet IB 2001 (IW Wet IB 2001) opgenomen afrekenverplichting per 1 januari 2021 voor (saldo)lijfrenten. Dit vereenvoudigingsvoorstel betreft [...]

Lees verder Meer nieuws

Uitkeringen uit geliquideerd GFH Paraplufonds voldoen aan criterium vast en gelijkmatig

Dit bericht beschrijft een van de goedkeuringen uit het op 31 mei 2019 gepubliceerde lijfrentebesluit.

Lees verder Meer nieuws