Erik van Toledo

Erik van Toledo

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Erik

Specialisatie: Pensioen Erik van Toledo is werkzaam als fiscaal-technisch medewerker bij de Belastingdienst, regio Amsterdam. Zijn specialismen zijn lijfrenteproducten, kapitaalverzekeringen en bancaire spaarvarianten, en ontslag-/loonstamrechten. Tevens participeert hij in de landelijke Kennisgroep Verzekeringsproducten en Assurantiebelasting (niet-winst) van de Belastingdienst. Sinds 2002 is hij eigenaar en beheerder van de Fiscale site Levensverzekeringen, een digitaal platform voor diverse aspecten van de problematiek rondom levensverzekeringen. Daarnaast doceert Erik onder meer bij de Belastingdienst, voor de PAOB en Licent Academy en schrijft hij regelmatig vakbijdragen voor diverse vakbladen, fiscale uitgevers in Nederland en deze pensioenweblog.

Bank ontneemt klant voortzettingsoptie SEW bij overlijden partner

Dit bericht betreft een samenvatting van de behandeling van een klacht door het KiFiD

Lees verder Meer nieuws

Tussenpersoon moet betalen voor geleden schade na ondeugdelijk hersteladvies

Dit bericht betreft een samenvatting van een behandeling van een klacht door het Kifid.

Lees verder Meer nieuws

Publicatie geactualiseerd besluit waarderingsaspecten pensioenen en lijfrenten

Op maandag 1 april 2019 is het geactualiseerde beleidsbesluit 'Waarderingsaspecten van pensioenen en lijfrenten' gepubliceerd in de Staatscourant (nr. 2019-6904).   Dit besluit is een actualisering van het besluit van 3 juli 2008, nr. CPP2008/447M (Stcrt. 2008, 133). De aanpassingen [...]

Lees verder Meer nieuws

Loonstamrechtvrijstelling niet van toepassing op schadevergoeding wegens kennelijk onredelijk ontslag

Dit bericht betreft een samenvatting van een arrest van de Hoge Raad.

Lees verder Meer nieuws

In loonstamrecht gestorte ontslagvergoeding kwalificeert niet als pensioen

Dit bericht betreft een samenvatting van een uitspraak van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant.

Lees verder Meer nieuws

Rekenhulp Revisierente bij afloop lijfrenten in 2019 online!

De aangiftecampagne rond de aangifte inkomstenbelasting over het jaar 2018 is op 1 maart 2019 van start gegaan. Samen met de online aangifte 2018 is de geactualiseerde Rekenhulp (applicatie) revisierente op de site van de Belastingdienst geplaatst.   Deze online applicatie kan een [...]

Lees verder Meer nieuws

Inwerkingtreding wet inzake transitievergoeding bij ontslag

Dit bericht betreft een signalering van een publicatie in het Staatsblad.

Lees verder Meer nieuws

Publicatie regeling compensatie transitievergoeding

Dit bericht betreft een signalering van een publicatie in de Staatscourant.

Lees verder Meer nieuws

Regeling zorgverzekeringswet gerepareerd voor ontslagstamrechten

Dit bericht betreft een samenvatting van een wijziging in de Regeling zorgverzekeringswet.

Lees verder Meer nieuws

Bij fictieve afkoop lijfrente achtergehouden bedrag vormt geen te verrekenen loonheffing

Dit bericht betreft een samenvatting van arrest van de Hoge Raad.

Lees verder Meer nieuws