Gerard van der Toolen

Gerard van der Toolen

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Gerard

Specialisatie: PensioenGerard van der Toolen verzorgt, namens Stichting Pensioenopleidingen en Advisering voor Ondernemingsraden, opleidingen en ondersteuning van ondernemingsraden bij veranderingen van het verzekerde inkomen. Gerard heeft in meer dan 30 consultancyjaren meer dan 1.000 pensioenregelingen helpen veranderen.

Pensioenverandering: aandeelhoudersbelang of (ook) belang werknemers?

Bij de verandering van een pensioenregeling moet de ondernemingsraad en moeten de werknemers instemmen met de wijziging van de afspraken die in het verleden zijn gemaakt. Dit is logisch want er zijn immers afspraken gemaakt en afspraken horen nagekomen te worden. Ook als de kosten stijgen.

Lees verder Meer nieuws

Er zijn voldoende alternatieven voor een flexibele AOW

Eén van de onderwerpen die in de afgelopen maanden regelmatig in de schijnwerpers heeft gestaan, is de flexibilisering van de AOW en dan met name de mogelijkheid om de AOW eerder in te laten gaan. De voor- en tegenstanders hebben allemaal hun zegje gedaan en er is uitgebreid ...

Lees verder Meer nieuws

(Hoe) worden pensioenen geïndexeerd?

Het is belangrijk dat pensioenen niet worden uitgehold door inflatie. Weliswaar is de huidige inflatie historisch gezien laag, maar deze zal best weer hoger worden. Of het niveau van de afgelopen 40 jaar (de periode waarover de meeste mensen pensioen opbouwen) van 4% gehaald gaat worden is

Lees verder Meer nieuws

Beroep op eenzijdige wijziging vanwege zwaarwichtig belang

Regelmatig proberen werkgevers de pensioenregelingen te wijzigen waarbij een beroep wordt gedaan op het gemoed van de werknemers (“het pensioen wordt te duur”) of op zwaarwichtig belang. Gelukkig werkt het in Nederland zo dat als werkgever en werknemers een (pensioen)afspraak hebben gemaakt, ...

Lees verder Meer nieuws

Een nieuwe pensioenregeling met verstrekkende gevolgen: Pensioenfonds moet schade betalen

Op 8 mei 2018 deed het Gerechtshof Den Haag in hoger beroep een uitspraak die zware financiële gevolgen kan hebben. Het pensioenfonds PMT (Pensioenfonds Metaal en Techniek) heeft de door de werknemers van DaimlerChrysler Nederland opgebouwde pensioenrechten van Nationale Nederlanden ...

Lees verder Meer nieuws

Het belang van een goede pensioenindexatie

Veel middelloonpensioenen kennen een vorm van indexatie. Een goede indexatie is van groot belang om een pensioen te krijgen dat een beetje in de buurt ligt van de beroemde 70%. In veel gevallen stelt de indexatie niet veel voor en is extra aandacht hiervoor van de werknemersvertegenwoordiging ...

Lees verder Meer nieuws

Een nieuw beschikbare premie pensioencontract

Het gebeurt dagelijks: het pensioencontract loopt af en de pensioenadviseur van de werkgever adviseert een nieuwe pensioenregeling. Het wordt een beschikbare premieregeling. Waar heb je recht op als ondernemingsraad? Is de pensioenadviseur verplicht om zijn best te doen om de beste aanbieder ...

Lees verder Meer nieuws

Die cijfers kloppen op zichzelf, maar cijfers zijn slechts getallen

'Die cijfers kloppen op zichzelf, maar cijfers zijn slechts getallen.' Aldus een hoogleraar van de VU. Maar wat zit er achter de cijfers? Bij de voorstellen om een pensioenregeling te veranderen zien wij nogal eens dat de voorgestelde wijziging veel te rooskleurig wordt voorgesteld. Een ...

Lees verder Meer nieuws

Eindloon nabestaandenpensioen of toch liever op basis van middelloon?

Het is niet zondermeer in alle gevallen beter of juist minder goed om voor een nabestaandenpensioen als basis eindloon of middelloon te kiezen. Over het algemeen kan gesteld worden dat een partnerpensioen op basis van eindloon wel de voorkeur verdient. Het voordeel gaat na enkele jaren ...

Lees verder Meer nieuws

Eenzijdige wijziging pensioenregeling, ook met instemming ondernemingsraad, is niet toegestaan.

Eenzijdige wijziging pensioenregeling, ook met instemming ondernemingsraad, is niet toegestaan. Op 18 januari 2018 deed de rechtbank in Almere een uitspraak die belangrijk is voor ondernemingsraden en werknemers. (Adviseurs van) werkgevers versoberen de pensioenen fors en de pensioenopbouw van

Lees verder Meer nieuws