Hans Swagten

Hans Swagten

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Hans

Specialisatie: PensioenDrs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck Hogeschool en manager van Hermès Exameninstituut. Hij is tevens eindredacteur van de vakbladen PensioenAlert, Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen en schrijft regelmatig artikelen.

Fiscale behandeling aan een beroepspensioenfonds betaalde pensioenpremie

Op 11 december 2019 heeft het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) een V&A gepubliceerd dat ingaat op de vraag hoe de door een werknemer betaalde premie aan een beroepspensioenfonds in de aangifte inkomstenbelasting moet worden opgenomen.   Werknemers In de regel worden ...

Lees verder Meer nieuws

Vragen en Antwoorden internationale waardeoverdracht van pensioenen

Minister Koolmees van SZW mede namens staatssecretaris Snel van Financiën heeft op 4 december jl. een aantal Kamervragen over internationale waardeoverdracht van pensioenen vanuit het buitenland naar Nederland naar de Tweede Kamer gestuurd.

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2019-997: Geen verplichte aanpassing WAO-gat verzekering aan gestegen AOW-leeftijd

Een consument heeft sinds 1 januari 1996 via zijn toenmalige werkgever een collectieve WAO gat verzekering bij een verzekeraar afgesloten. De verzekering voorzag in een aanvullende uitkering (WAO-aanvullingsrente) die de WAO-vervolguitkering aanvult tot 70% van het laatstgenoten salaris met een maximum van 70% van de WAO-dagloongrens. De eindleeftijd volgens het polisblad was 65 jaar. Uit de verzekeringsvoorwaarden blijkt dat de uitkering in ieder geval eindigt op de eerste dag van de maand waarin de werknemer de 65-jarige leeftijd bereikt. Ook eindigt de uitkering op de dag waarop de werknemer niet meer arbeidsongeschikt is.

 

Consument vordert € 1.000.000 aan uitkering en schadevergoeding.

Lees verder Meer nieuws

Werkcode voor ‘medewerkers’ in de verzekeringsbranche

De vakbonden FNV, CNV en De Unie hebben gisteren (10-12-2019) samen met verzekeraars Achmea, VGZ, Nationale-Nederlanden, ING en ASR een 'Werkcode' ondertekend. De werkcode heeft als doel de verschillen tussen medewerkers met een vast dienstverband en flexwerkers met een onzeker ...

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2019-904: Erkenning 50% aansprakelijkheid bij aanrijding redelijk

Een consument heeft een autoverzekering. Op 20 februari 2019 is de consument betrokken bij een aanrijding. Volgens de consument is de aanrijding ontstaan doordat zowel de tegenpartij als hij zelf gelijktijdig achteruit reden. Beide auto’s hebben schade opgelopen.

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2019-910: Geen schending zorgplicht rechtsbijstandsverzekeraar

Een consument heeft een rechtsbijstandverzekering gesloten, die per 6 november 2016 is ingegaan. Op 28 november 2017 heeft de huisarts van de consument de behandelovereenkomst per 21 december 2017 opgezegd wegens een vertrouwensbreuk. Daarop heeft de consument zijn rechtsbijstands-verzekeraar ingeschakeld. Dat was op 14 december 2017.

Lees verder Meer nieuws

Kifid 2019-909: Vergoeding beschadigde koffers afgewezen

Een consument heeft samen met zijn partner een doorlopende reisverzekering gesloten. De consument is op 13 februari 2019 van Amsterdam naar een ander land gevlogen. Bij aankomst bleek een van zijn koffers beschadigd te zijn. Daarop heeft de consument vergoeding van de schade bij de reisverzekeraar geclaimd. Vervolgens heeft de consument op 12 mei 2019 een terugvlucht genomen van (land) naar Amsterdam, waarbij een andere koffer is beschadigd. Ook daarvan heeft de consument een schadeclaim ingediend.

Lees verder Meer nieuws

Informatieverstrekking over mogelijke verlenging WW- en WGA-uitkering

De Stichting van de Arbeid (STAR) heeft op 28 november jl. een verzoek gericht aan de werkgevers- en werknemersorganisaties om werknemers bij de beëindiging van een dienstverband door ontbinding, opzegging, met wederzijds goedvinden of van rechtswege, te informeren over een mogelijk recht op een aanvullende uitkering na afloop van hun wettelijke uitkering.

Lees verder Meer nieuws

Position paper Kapitaalmarktunie

De Pensioenfederatie heeft op 4 december 2019 het position paper Kapitaalmarktunie gepubliceerd. 

Lees verder Meer nieuws

Moties ter voorkoming pensioenkortingen verworpen

Tijdens het plenair van 3 december jl. heeft de stemming plaatsgevonden over de op 27 november 2019 bij het Verslag van een Algemeen Overleg (VAO) Pensioenonderwerpen ingediende moties ter voorkoming van pensioenkortingen op de korte en lange termijn. 

Lees verder Meer nieuws