Hans Swagten

Hans Swagten

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Hans

Specialisatie: Pensioen Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck Hogeschool en manager van Hermès Exameninstituut. Hij is tevens eindredacteur van de vakbladen PensioenAlert, Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen en schrijft regelmatig artikelen.

Reactie vragen Eerlijk Pensioenlabel

Minister Koolmees van SZW heeft op 16 april jl. mede namens zijn collega’s van Financiën en van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking, vragen beantwoord over het Eerlijk Pensioenlabel.

 

De vragen waren op 15 maart 2019 ingezonden door de Tweede Kamerleden Smeulders en Snels (GroenLinks).

 

Lees verder Meer nieuws

Nieuwe Handreiking inhaal/inkoop 11 april 2019

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 11 april 2019 een geactualiseerde Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd.

Deze nieuwe handreiking vervangt de handreiking van 9 juli 2014, die op haar beurt de vervanger was van de op 29 mei 2007 voor het eerst gepubliceerde handreiking.

Lees verder Meer nieuws

Is inhaalindexatie van pensioen mogelijk?

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 11 april 2019 een Vraag en Antwoord gepubliceerd over de inhaal van indexaties bij pensioenfondsen.

Lees verder Meer nieuws

Verbond van Verzekeraars en Variabele pensioenen

Het Verbond van Verzekeraars heeft op 10 april 2019 een position paper over de toekomst van de Wet verbeterde premieregeling (Wvp) gepubliceerd.

Lees verder Meer nieuws

Onderzoek: keuzevrijheid bij pensioen

Op 11 april jl. heeft de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de resultaten van haar onderzoek naar keuzevrijheid bij pensioen gepubliceerd.

Lees verder Meer nieuws

Knelpunten waardeoverdracht kleine pensioenen

Het Verbond van Verzekeraars, de Pensioenfederatie en de Stichting van de Arbeid hebben minister Koolmees (SZW) twee voorstellen gedaan met betrekking tot het samenvoegen van kleine pensioenen.

Lees verder Meer nieuws

Kamervragen & Antwoorden nieuw pensioenstelsel

Minister Koolmees van SZW heeft op 8 april jl. een hele reeks vragen beantwoord over de vernieuwing van het pensioenstelsel.

Lees verder Meer nieuws

Informatie over afkoop/omzetting pensioen in eigen beheer in 2018

Tijdens de behandeling van het wetsvoorstel Wet uitfasering pensioen in eigen beheer en overige fiscale pensioenmaatregelen is afgesproken dat de Eerste Kamer jaarlijks wordt geïnformeerd over het daadwerkelijke gebruik van de regeling tot afkoop of omzetting in een oudedagsverplichting (ODV) van het in eigen beheer verzekerde pensioen.

 

Staatssecfetaris Snel van financiën heeft de cijfers voor 2018 gepubliceerd.

Lees verder Meer nieuws

Pensioen van mannen een derde hoger dan dat van vrouwen

Zowel mannen als vrouwen bouwen aan het begin van hun arbeidzame leven nagenoeg evenveel pensioen op. Op hogere leeftijd wordt dit beeld echter anders.   Dit is te verklaren door een verschil in arbeidsparticipatie, die bij mannen hoger is dan bij vrouwen, en het feit dat vrouwen meer in

Lees verder Meer nieuws

Terugbetalen aandelenkapitaal of uitkeren dividend bij pensioen/lijfrente in eigen beheer ‘geactualiseerd’

Het Centraal Aanspreekpunt heeft V&A 12-008, inzake de vraag of het terugbetalen van aandelenkapitaal dan wel het uitkeren van dividend fiscale gevolgen kan hebben voor in eigen beheer gehouden aanspraak op pensioen, loonstamrecht of een aanspraak ingevolge een oudedagsverplichting (ODV).

Lees verder Meer nieuws