Hans Swagten

Hans Swagten

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Hans

Specialisatie: Pensioen Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck Hogeschool en manager van Hermès Exameninstituut. Hij is tevens eindredacteur van de vakbladen PensioenAlert, Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen en schrijft regelmatig artikelen.

Stand van zaken wijziging Wet verevening pensioenrechten bij scheiding

Op 2 oktober 2018 heeft minister Koolmees van SZW de Tweede Kamer geïnformeerd over een aantal pensioenonderwerpen. Een van die onderwerpen is de stand van zaken betreffende de wijziging van de Wet verevening pensioenrechten bij scheiding (WVPS).

Lees verder Meer nieuws

Balkenendenorm ook voor pensioenfondsbestuurders en pensioenuitvoerders

SP-Kamerlid Bart van Kent heeft op 26 september 2018 een amendement ingediend om de zakkenvullerij van pensioenfondsbestuurders (zoals ABP en PZFW) en pensioenuitvoerders (zoals APG en PGGM) tegen te gaan.

Lees verder Meer nieuws

Onderzoek: kosten/batenanalyse van flexibiliteit in pensioenen

Het pensioenstelsel is niet meer van deze tijd. De leefsituatie van mensen is sterk veranderd, maar het pensioenstelsel heeft deze ontwikkeling niet kunnen bijhouden. Meer keuzevrijheid ten aanzien van de besteding van het pensioenvermogen zou wel eens welvaart verhogend kunnen werken.

Lees verder Meer nieuws

Nieuw onderzoek AFM naar keuzevrijheid bij pensioenen

Uit een nieuw onderzoek van de Autoriteit Financiële Markten (AFM) is gebleken dat deelnemers aan een pensioenregeling met keuzevrijheid ten aanzien van hun premie-inleg niet altijd financieel verstandige beslissingen nemen. Daarom zijn zorgvuldige keuzebegeleiding en [...]

Lees verder Meer nieuws

Conserverende aanslag pensioenen en lijfrenten in Belastingplan 2019

De Hoge Raad heeft op 14 juli 2017 een arrest gewezen waarin prejudiciële vragen worden beantwoord over de conserverende aanslag.

Lees verder Meer nieuws

Pensioengevend inkomen bij zwangerschap en bevalling vrije beroepsbeoefenaren

In de huidige fiscale wetgeving (artikel 11d UBIB 2001) is thans geregeld dat als het pensioengevend inkomen wegens ziekte en arbeidsongeschiktheid is verlaagd voor de pensioenopbouw mag worden uitgegaan van het gemiddelde pensioengevende inkomen in de vijf kalenderjaren voorafgaand aan de ziekte of arbeidsongeschiktheid, voor zover in die periode werd deelgenomen aan een verplicht gestelde pensioenregeling

Lees verder Meer nieuws

Reparatie AOW-inbouw vrije beroepsbeoefenaren in deeltijd

Voor vrije beroepsbeoefenaren die in deeltijd werkzaamheden verrichten, is thans geen regeling opgenomen voor het toepassen van een deeltijdfactor bij de AOW-inbouw/-franchise bij de pensioenopbouw in een verplichtgestelde pensioenregeling.

Lees verder Meer nieuws

Afnemende stijging levensverwachting gunstig voor dekkingsraad pensioenfondsen

Op 12 september 2018 heeft het Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe Prognosetafel AG2018 gepubliceerd. Uit de nieuwe prognosetafel blijkt we met zijn allen weliswaar gemiddeld nog steeds ouder worden, maar dat de verwachte stijging van de levensverwachting is afgevlakt ten opzichte van de vorige Prognosetafel AG2016.

Lees verder Meer nieuws

Levensverwachting stijgt nog steeds, maar minder snel

Op 12 september 2018 heeft het Actuarieel Genootschap (AG) de nieuwe Prognosetafel AG2018 gepubliceerd. Uit de nieuwe prognosetafel blijkt we met zijn allen weliswaar gemiddeld nog steeds ouder worden, maar dat de verwachte stijging van de levensverwachting is afgevlakt ten opzichte van de vorige Prognosetafel AG2016.

Lees verder Meer nieuws

Besparing 4 miljard euro sinds verhoging AOW-leeftijd

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) heeft becijferd dat de stapsgewijze verhoging van de AOW-leeftijd de staat sinds 2013 een besparing van bijna 4 miljard euro heeft opgeleverd.

Lees verder Meer nieuws