Hans Swagten

Hans Swagten

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Hans

Specialisatie: Pensioen Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck Hogeschool en manager van Hermès Exameninstituut. Hij is tevens eindredacteur van de vakbladen PensioenAlert, Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen en schrijft regelmatig artikelen.

Geen vergoeding schade ‘vermeende’ diefstal schaatsen

Een consument heeft via internet en paar schaatsen gekocht en betaald met een creditcard (American Expres), zodat de aankoop gedurende een bepaalde periode is verzekerd tegen diefstal. Consument heeft schaatsen na ontvangst teruggezonden om de aankoop te annuleren.

Lees verder Meer nieuws

Geen dekking geleidelijk ontstane schade aan dak

De Geschillencommissie heeft bepaald dat de schade aan het dak die is ontstaan door binnengedrongen neerslag niet is gedekt door de woonhuisverzekering.

Lees verder Meer nieuws

Bezit van verzekeringspolis geeft nog geen recht op uitkering

Het enkele bezit van een originele polis biedt geen voldoende grondslag voor een aanspraak tot uitkering van een levensverzekering. De polis levert slechts het bewijs op van het feit dat er op enig moment een overeenkomst van levensverzekering is gesloten. Consument is niet geslaagd in het bewijs van haar vordering. De vordering wordt afgewezen.

Lees verder Meer nieuws

Tegenbewijsregeling

Geschil over storting op betaalrekening van een bank.

Lees verder Meer nieuws

Misleiding verzekeraar door zelf opgestelde offerte

Een consument heeft een verzoek voor herstelkosten van waterschade op basis van zijn woonhuisverzekering ingediend. De verzekeraar heeft 50% van het schadebedrag vergoed.

Vervolgens heeft de verzekeraar de herstelnota’s bij de consument opgevraagd waarna het restant uitbetaald zou worden. Na ontvangst van de herstelnota heeft de verzekeraar geweigerd het restant uit te betalen wegens misleiding.

Lees verder Meer nieuws

Advies Commissie Parameters gepubliceerd

Op 11 juni 2019 is het advies van de Commissie Parameters gepubliceerd. Minister Koolmees van SZW is van plan dit advies over te nemen. Ook De Nederlandsche Bank (DNB) onderschrijft het advies van de commissie over de aanpassing van de UFR-methode volledig.

Lees verder Meer nieuws

Diverse moties m.b.t. nabestaandenpensioen ingediend en aangenomen

Het betreft de volgende moties:   Motie 34996-5 Als gevolg van het toegenomen aantal baanwisselingen wordt de werknemer geconfronteerd met verschillende definities voor het begrip "partner" in zijn pensioenregelingen en de daaraan inherente verschillende eisen voor het aanmelden van een

Lees verder Meer nieuws

Herzien Ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers

Minister Koolmees van SZW heeft een herzien Ontwerpbesluit adequate pensioenregeling payrollwerknemers aan de Tweede Kamer aangeboden. Het herziene Ontwerpbesluit is op 11 juni 2019 gepubliceerd.

Lees verder Meer nieuws

Nieuwe versie Handreiking inhaal en inkoop van pensioenen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 4 juni 2019 een nieuwe versie van de Handreiking inhaal en inkoop van pensioen gepubliceerd. Deze versie vervangt de versie van 11 april 2019.

Lees verder Meer nieuws

Inhaal op basis van 3%-staffel bij pensioenopbouw op basis van een 4%-staffel

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 7 juni 2019 een V&A gepubliceerd over de inhaal van pensioen op basis van een 3%-staffel.

Het betreft de vraag of het mogelijk is om met ingang van 1 januari 2019 op basis van een 3%-staffel pensioen in te halen over de dienstjaren bij de huidige werkgever, terwijl de pensioenopbouw tot 1 januari 2019 plaatsvond op basis van een 4%-staffel.

Lees verder Meer nieuws