Hans Swagten

Hans Swagten

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Hans

Specialisatie: Pensioen Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck Hogeschool en manager van Hermès Exameninstituut. Hij is tevens eindredacteur van de vakbladen PensioenAlert, Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen en schrijft regelmatig artikelen.

Affinanciering ouderdomspensioen op ingangsdatum prepensioen

Het Centraal Aanspreekpunt Pensioenen (CAP) heeft op 14 februari 2019 een Vraag & Antwoord (07-001) gepubliceerd over de manier waarop rechten op nog op te bouwen ouderdomspensioen zonder fiscale gevolgen afgefinancierd kunnen worden bij de ingangsdatum van het prepensioen.

Lees verder Meer nieuws

The Global Pension Assets Study 2018

Uit The Global Pension Assets Study 2018 van Willis Towers Watson, waarin een beeld wordt geschetst van de wereldwijde ontwikkelingen op de belangrijkste pensioenmarkten, blijkt dat het gezamenlijke Nederlandse pensioenvermogen in de periode van 2008 tot 2019 is gestegen van 852 naar 1.517 miljard dollar.

Lees verder Meer nieuws

Ontwerpbesluit adequaat pensioen payroll ter internetconsultatie gepubliceerd

Bij de behandeling van het wetsvoorstel Wet arbeidsmarkt in balans op 31 januari 2019 heeft minister Koolmees van SZW toegezegd de Tweede Kamer te informeren over het ontwerpbesluit waarin de voorwaarden voor een adequate pensioenregeling voor payrollwerknemers zijn opgenomen.

Lees verder Meer nieuws

Kritische vragen over vermogensbeheer pensioenfondsen

Tweede Kamerlid voor het CDA Pieter Omtzigt heeft op 13 februari jl. aan minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid een dertigtal vragen gesteld.

Lees verder Meer nieuws

Werkgevers ook in voor vervolg pensioenakkoord

Nadat het kabinet, in het bijzonder minister Koolmees van SZW had aangegeven verder te willen bouwen aan een nieuw pensioenstelsel, heeft werkgeversorganisatie VNO-NCW de vakbonden opgeroepen om snel weer aan te schuiven voor pensioenonderhandelingen samen met het kabinet.

Lees verder Meer nieuws

Standpunt Nederland Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct

Minister Hoekstra van Financiën heeft de Tweede Kamer geïnformeerd over de onderhandelingen over het Pan-Europees Persoonlijk Pensioenproduct (PEPP).

Lees verder Meer nieuws

Flitscongres Partnerpensioen

Op vrijdag 1 februari 2019 vond op de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) het jaarlijkse Flitscongres plaats.  Het congres dat werd georganiseerd door Aegon in samenwerking met de VU stond dit keer in het teken van het Partnerpensioen.

Lees verder Meer nieuws

Kabinet houdt vast aan regels Financieel Toetsingskader

Op 1 februari 2019 heeft minister Koolmees van SZW een aantal vragen beantwoord over de overgang naar een nieuw pensioenstelsel.   

Lees verder Meer nieuws

Reactie vakbonden op stappenplan vernieuwing pensioenstelsel

De vakbonden FNV, CNV en VCP hebben teleurgesteld gereageerd op de brief van het kabinet, waarin aan de hand van een 10-puntenplan wordt geschetst hoe het kabinet tot een pensioenstelsel wil komen.

 

Lees verder Meer nieuws

Vernieuwing pensioenstelsel

Minister Koolmees van SZW heeft op 1 februari 2019 de Tweede Kamer geïnformeerd over de stappen die het kabinet de komende periode zal (gaan) zetten om tot een nieuw pensioenstelsel te komen. Nu het pensioenakkoord eind vorig jaar is mislukt, is het van belang dat het vernieuwingsproces door blijft gaan.

Lees verder Meer nieuws