Hans Swagten

Hans Swagten

  • Auteur vaknieuws Weblog

Over Hans

Specialisatie: Pensioen Drs. Hans C.G. Swagten CPC is pensioeneconoom en Certified Pension Consultant (CPC). Hij heeft een ruime ervaring in pensioenadvisering en treedt regelmatig als docent op bij verschillende pensioenopleidingen. Daarnaast is hij voorzitter van de Examencommissie van de MPLA van Oysterwyck Hogeschool en manager van Hermès Exameninstituut. Hij is tevens eindredacteur van de vakbladen PensioenAlert, Onderneming+Pensioen, OndernemingsRaad+Pensioen en Human Resource+Pensioen en schrijft regelmatig artikelen.

Pensioenreserves en rekenrentes in EU-lidstaten

Minister Koolmees van SZW heeft op 11 oktober jl. een reeks vragen beantwoord over de pensioenreserves en rekenrentes van een aantal EU-lidstaten. De door de minister gepresenteerde cijfers zijn verrassend.

Lees verder Meer nieuws

Dierenwelzijn en Pensioenen

Uit het onderzoek komt naar voren dat de het overgrote deel van de pensioendeelnemers niet goed op de hoogte is van het beleggingsbeleid van hun pensioenfonds. Ten aanzien van de beleggingsdoelen 40%-50% van de pensioendeelnemers niet weet of hun pensioenfonds belegt in de wapen- en [...]

Lees verder Meer nieuws

Tegenbrief Pensioenkortingen: Vertel het hele verhaal

In hun reactie geven ze aan dat als opeens gerekend gaat worden met een ‘prudent verwacht rendement’ de marktwaarde wordt herverdeeld tussen generaties. Hierbij spelen 2 mechanismen een rol, die door de schrijvers van de brandbrief niet zouden zijn onderkend. een verhoging van de rente [...]

Lees verder Meer nieuws

Brandbrief pensioenkortingen aan Tweede Kamer

In het memo wordt de feitelijke financiële ontwikkelingen bij de Nederlandse pensioenfondsen beschreven, waarbij wordt geconstateerd dat die aanzienlijk afwijken van de thans gehanteerde rekenregels. Om de gerezen problemen met betrekking tot de dreigende pensioenkortingen op te lossen wordt [...]

Lees verder Meer nieuws

Geen overgangsregeling Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd

Op 3 juli 2019 is de Wet temporisering verhoging AOW-leeftijd afgekondigd in het Staatsblad. Op 1 januari 2020 zal de wet in werking treden. Bepaalde groepen burgers kunnen nadeel ondervinden van de invoering van deze wet, maar minister Koolmees komt niet met een overgangsregeling. 

Lees verder Meer nieuws

Planning uitwerking pensioenakkoord

De regie voor de uitwerking van het Pensioenakkoord ligt bij een stuurgroep bestaande uit: het kabinet, werkgevers- en werknemersorganisaties en adviserende leden. De adviserende leden zijn: DNB, de AFM, het CPB, de Pensioenfederatie en het Verbond van Verzekeraars. In een tabel wordt de [...]

Lees verder Meer nieuws

Wetsvoorstel verlenging IOW naar Tweede Kamer

Op 30 september 2019 heeft minister Koolmees van SZW het wetsvoorstel over de verlenging van de IOW bij de Tweede Kamer ingediend. 

Lees verder Meer nieuws

Pensioenkortingen niet voorkomen wel verzachten

De Kamerleden stellen dat het niet valt uit te leggen dat DNB oproept de pensioenen van miljoenen Nederlanders te korten, terwijl pensioenfondsen te maken hebben met een buffer van € 1.500 miljard. De minister deelt dit standpunt niet, omdat tegenover het vermogen van de pensioenfondsen ook [...]

Lees verder Meer nieuws

CDS: Ontwikkeling aantal gepensioneerden

In 2018 kende Nederland bijna 3,2 miljoen gepensioneerden. Het aandeel gepensioneerden van de totale bevolking is sinds 2015 niet meer toegenomen. Het aantal gepensioneerden van 55 tot 65 jaar is vanaf 2006 als gevolg van de versobering van vroegpensioenregelingen en de verhoging van de [...]

Lees verder Meer nieuws

Risicohouding DC-regelingen moet verbeteren

De risicohouding vormt de basis voor het beleggingsbeleid. Hoe hoger het risico dat deelnemers willen en kunnen nemen, hoe risicovoller het beleggingsbeleid en hoe ruimer de risicohouding is. Is de risicohouding niet of verkeerd vastgesteld, dan impliceert dit dat er ten behoeve van de (groep) [...]

Lees verder Meer nieuws